Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

Tietoa rahoitusmahdollisuudesta

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan Euroopan laajuisten voittoa tavoittelemattomien eurooppalaisten urheilutapahtumien järjestämistä. Kyseeseen voivat tulla seuraavat alat:

 • urheilualan vapaaehtoistyö
 • urheilun avulla toteutettava osallistaminen
 • liikunnassa ja urheilussa tapahtuvan syrjinnän torjuminen, sukupuolten tasa-arvo mukaan luettuna
 • ihmisten kannustaminen osallistumaan urheilu-, liikunta- ja vapaaehtoistoimintaan.

Tuetut toiminnot

 • tapahtuman valmistelu ja järjestäminen
 • urheilijoille, valmentajille, järjestäjille ja vapaaehtoisille tarkoitettujen koulutustoimintojen järjestäminen ennen tapahtumaa
 • urheilutapahtuman oheistoimintojen järjestäminen (esimerkiksi konferenssi tai seminaari)
 • vapaaehtoisten kouluttaminen
 • seurantatoimintojen toteuttaminen (esimerkiksi arvioinnit tai tulevia tapahtumia koskevat suunnitelmat)
 • tapahtuman teemaan liittyvät tiedotustoiminnot.

Tapahtumat lajeittain

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat voidaan järjestää joko yhdessä maassa siten, että osallistujat ovat useista maista (Euroopan laajuiset tapahtumat), tai niin, että kussakin osallistujamaassa järjestetään yksi tapahtuma (eurooppalaiset paikalliset tapahtumat).

Tarjolla on seuraavat mahdollisuudet:

 • Eurooppalainen paikallinen tapahtuma, tyyppi I: vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri ohjelmamaasta ja enintään viisi organisaatiota viidestä eri ohjelmamaasta
 • Eurooppalainen paikallinen tapahtuma, tyyppi II: vähintään kuusi organisaatiota kuudesta eri ohjelmamaasta
 • Euroopan laajuiset tapahtumat: yksi tapahtuma, jossa on mukana vähintään kymmenen osallistujaorganisaatiota vähintään kymmenestä ohjelmamaasta (mukaan lukien hakijaorganisaatio).

Hakukelpoisuus

Tukihakemuksen voi tehdä jokin ohjelmamaahan sijoittautunut organisaatio. Hakija voi olla mikä tahansa julkinen elin tai organisaatio, johon kuuluvat yhteisöt (jos sellaisia on) toimivat urheilun alalla.

Esimerkkejä organisaatioista:

 • urheilusta vastaava paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö
 • paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen, EU:n tasolla toimiva tai maailmalaajuinen urheiluorganisaatio
 • kansallinen olympiakomitea tai kansallinen urheiluliitto
 • ”Liikuntaa kaikille” (Sport for All) -liikettä edustava organisaatio
 • liikuntaharrastusta edistävä organisaatio
 • vapaa-ajan liikuntasektoria edustava organisaatio
 • koulutus- tai nuorisoalalla toimiva organisaatio.

Muuta hyödyllistä tietoa

Hakemuksen laatimisen yhteydessä on valittava hankkeen kesto. Se voi olla 12 tai 18 kuukautta hankkeen tavoitteen ja suunniteltujen toimien tyypin perusteella.

Tästä toimesta ei tueta seuraavia urheilutapahtumia:

Urheilukilpailut, joita kansalliset, eurooppalaiset tai kansainväliset urheiluliitot, -järjestöt tai -liigat järjestävät säännöllisesti (kansalliset mestaruuskilpailut, Euroopan mestaruuskilpailut ja maailmanmestaruuskilpailut), paitsi jos rahoitustukea haetaan laajemmalle väestölle tarkoitettuihin oheistoimintoihin.

Hakeminen

Organisaatiot voivat tehdä hakemuksensa EU funding & tenders -portaalissa.

Joka vuosi järjestetään yksi ehdotuspyyntö. Vuonna 2021 määräaika hanke-ehdotusten lähettämiselle on 17. kesäkuuta 2021 (klo 17.00 Keski-Euroopan kesäaikaa).

Lue lisää

Erasmus+ -ohjelmaoppaasta saa tärkeää tietoa voittoa tavoittelemattomista eurooppalaisista urheilutapahtumista. Siinä on tietoa painopisteistä, valintakriteereistä, rahoitussäännöistä jne.

Related funding calls