Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Neprofitna europska sportska događanja

Što je potpora za neprofitna sportska događanja?

U okviru programa Erasmus+ pruža se potpora za organiziranje neprofitnih sportskih događanja koja imaju europsku dimenziju. Pružaju se mogućnosti u sljedećim područjima:

 • dobrovoljni rad u sportu
 • socijalna uključenost kroz sport
 • borba protiv diskriminacije u sportu, uključujući rodnu ravnopravnost
 • poticanje sudjelovanja u sportskim i fizičkim aktivnostima.

Obuhvaćene aktivnosti

 • priprema i organizacija događanja
 • organizacija obrazovnih aktivnosti za sportaše, trenere, organizatore i volontere za vrijeme pripreme za događanje
 • organizacija sporednih aktivnosti uz sportska događanja (konferencije, seminari)
 • osposobljavanje volontera
 • provedba naknadnih aktivnosti (evaluacije, izrada budućih planova)
 • komunikacijske aktivnosti povezane s temom događanja.

Vrste događanja

Neprofitna europska sportska događanja mogu se održavati u jednoj zemlji sa sudionicima iz drugih zemalja (događanja na razini Europe) ili se u svakoj zemlji sudionici može organizirati jedno događanje (europska i lokalna razina).

Dostupne su sljedeće opcije:

 • europsko lokalno događanje (tip I): najmanje 3 organizacije iz 3 zemlje sudionice programa do najviše 5 organizacija iz 5 zemalja sudionica programa
 • europsko lokalno događanje (tip II): najmanje 6 organizacija iz 6 zemalja sudionica programa
 • događanja na razini Europe: jedno događanje s najmanje 10 organizacija iz najmanje 10 zemalja sudionica programa (uključujući organizaciju prijaviteljicu).

Tko se može prijaviti?

Prijavu mora podnijeti organizacija iz države sudionice u programu. Prijavitelj može biti bilo koje javno tijelo ili organizacija aktivna u području sporta, s eventualnim povezanim subjektima.

Primjeri organizacija

 • javno tijelo zaduženo za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini
 • nacionalni olimpijski odbor ili nacionalni sportski savez
 • organizacija koja predstavlja pokret „sport za sve”
 • organizacija aktivna u području promicanja tjelesne aktivnosti
 • organizacija koja predstavlja sektor aktivnog slobodnog vremena
 • organizacija aktivna u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih.

Što biste još trebali znati?

Pri podnošenju prijave potrebno je odrediti trajanje projekta. To može biti 12 ili 18 mjeseci, ovisno o cilju projekta i vrsti aktivnosti koje se planiraju.

Sljedeća sportska događanja ne mogu se podupirati u okviru ove aktivnosti:

sportska natjecanja koja redovito organiziraju nacionalni, europski ili međunarodni sportski savezi/udruženja/lige (državno, europsko ili svjetsko prvenstvo), osim ako se financijska potpora traži za organizaciju popratnih aktivnosti usmjerenih na širu populaciju.

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti trebale bi to učiniti putem portala Funding & tender opportunities.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o neprofitnim europskim sportskim događanjima. U njemu su sve informacije o prioritetima, kriterijima za dodjelu, pravilima financiranja i ostalim uvjetima.

Related funding calls