Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ideella europeiska idrottsevenemang

Vad går det ut på?

Erasmus+ erbjuder stöd till ideella europeiska idrottsevenemang och verksamhet som bidrar till

 • frivilligarbete inom idrotten
 • social inkludering genom idrott
 • minskad diskriminering och ökad jämställdhet inom idrotten
 • ökat idrottsutövande och mer fysisk aktivitet.

Insatser som kan få stöd

 • Planera och arrangera ett evenemang
 • Anordna utbildning för idrottsutövare, tränare, arrangörer och volontärer inför ett evenemang
 • Anordna sidoverksamhet till ett idrottsevenemanget (t.ex. konferenser och seminarier)
 • Utbilda volontärer
 • Följa upp evenemanget med utvärderingar eller framtidsplaner
 • Informera om temat för evenemanget

Typer av evenemang

Idrottsevenemangen kan äga rum i ett enskilt land med deltagare från flera länder (Europaomfattande evenemang) eller anordnas som ett evenemang i varje deltagande land (europeiska lokala evenemang).

Följande möjligheter finns:

 • Europeiskt lokalt evenemang – typ I: minst tre organisationer från tre olika programländer och högst fem organisationer från fem olika programländer.
 • Europeiskt lokalt evenemang – typ II: minst sex organisationer från sex olika programländer.
 • Europaomfattande evenemang: minst tio organisationer från minst tio programländer (inklusive den sökande organisationen).

Vem kan söka?

Ansökan måste skickas in av en organisation från ett programland.

Det kan vara

 • myndigheter med ansvar för idrottsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå
 • idrottsorganisationer på lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå
 • nationella olympiska kommittéer eller nationella idrottsförbund
 • organisationer som företräder rörelsen ”idrott för alla”
 • organisationer som arbetar för att främja fysisk aktivitet
 • organisationer som företräder sektorn för aktiv fritid
 • organisationer inom utbildning och ungdomsverksamhet.

Vad mer behöver jag veta?

I ansökan måste du ange hur länge projektet ska pågå. Det kan vara antingen 12 eller 18 månader, beroende på projektets mål och vilken typ av verksamhet som planeras.

Följande idrottsevenemang kan inte få bidrag:

Idrottstävlingar som regelbundet anordnas av nationella, europeiska eller internationella idrottsförbund eller ligor (t.ex. SM, EM eller VM) om det inte behövs ekonomiskt stöd för att anordna sidoverksamhet för allmänheten.

Hur söker jag?

Intresserade organisationer ska söka via EU:s portal för bidrag och upphandling.

Du kan söka en gång om året. För ansökningsomgången 2021 var sista ansökningsdag den 17 juni.

Mer information

I programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa mer t.ex. prioriteringar, tilldelningskriterier och finansieringsregler för ideella europeiska idrottsevenemang.

Related funding calls