Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

Apie galimybę

Pagal programą „Erasmus+“ teikiama parama Europos masto sporto renginių, kuriais nesiekiama pelno, organizavimui. Galimybės suteikiamos šiose srityse:

 • savanorystė sporte
 • socialinė įtrauktis per sportą
 • kova su diskriminacija sporte, įskaitant lyčių lygybę
 • skatinimas dalyvauti sporto ir fizinėje veikloje

Įtraukiama veikla

 • renginio rengimas ir organizavimas
 • sportininkų, trenerių, organizatorių ir savanorių švietimo veiklos organizavimas rengiantis renginiui
 • su sporto renginiu susijusios šalutinės veiklos (konferencijų, seminarų) organizavimas
 • savanorių mokymai
 • tolesnės susijusios veiklos (įvertinimų, būsimų planų rengimo) organizavimas
 • su renginio tema susijusi komunikacijos veikla

Renginių rūšys

Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno, gali vykti arba vienoje šalyje, juose dalyvaujant ir kitų šalių atstovams (Europos masto renginiai), arba būti surengti po vieną kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje (Europos ir vietos renginiai).

Galimi šie Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno:

 • I tipo Europos ir vietos renginys : nuo ne mažiau kaip 3 organizacijų iš 3 skirtingų programos šalių iki ne daugiau kaip 5 organizacijų iš 5 skirtingų programos šalių;
 • II tipo Europos ir vietos renginys : ne mažiau kaip 6 organizacijos iš 6 skirtingų programos šalių;
 • Europos masto renginiai: vienas renginys, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 10 dalyvaujančių organizacijų iš ne mažiau kaip 10 programos šalių (įskaitant paraišką pateikusią organizaciją).

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką turi pateikti programos šalies organizacija. Pareiškėjai gali būti bet kuri viešoji įstaiga arba organizacija, taip pat su ja susiję subjektai (jei tokių yra), veikiantys sporto srityje.

Organizacijų pavyzdžiai:

 • viešoji įstaiga, atsakinga už sportą vietos, regionų arba nacionaliniu lygmeniu
 • vietos, regionų, nacionalinio, Europos arba tarptautinio lygmens sporto organizacija
 • nacionalinis olimpinis komitetas arba nacionalinė sporto konfederacija
 • organizacija, atstovaujanti judėjimui „sportas visiems&ldquo
 • organizacija, veikianti fizinio aktyvumo skatinimo srityje
 • organizacija, atstovaujanti aktyvaus laisvalaikio sektoriui
 • organizacija, veikianti švietimo, mokymo arba jaunimo srityje

Ką dar turėtumėte žinoti?

Teikdami paraišką turėsite pasirinkti projekto trukmę. Ji gali būti 12 arba 18 mėnesių, atsižvelgiant į projekto tikslą ir per tam tikrą laiką numatytos veiklos rūšį.

Pagal šį veiksmą neremiami šie sporto renginiai:

sporto varžybos, kurias reguliariai organizuoja nacionalinės, Europos ar tarptautinės sporto federacijos, asociacijos ar lygos (t. y. nacionaliniai, Europos ar pasaulio čempionatai), išskyrus atvejus, kai prašoma finansinės paramos didelę gyventojų dalį pritraukiančiai papildomai veiklai organizuoti.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškas organizacijos gali teikti per ES Finansavimo ir konkursų portalą.

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kasmet. 2021 m. projektų pateikimo terminas – 2021 m. birželio 17 d. 17 val. (Vidurio Europos vasaros laiku).

Daugiau informacijos

Programos „Erasmus+“ vadovas yra pagrindinis informacijos apie Europos masto sporto renginius, kuriais nesiekiama pelno, šaltinis. Programos vadove pateikiama visa informacija apie prioritetus, skyrimo kriterijus, finansavimo taisykles ir t. t.

Related funding calls