Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Neprofitne evropske športne prireditve

O priložnosti

Program Erasmus+ nudi podporo za organizacijo neprofitnih evropskih športnih prireditev z evropsko razsežnostjo. Priložnosti so na voljo na področjih:

 • prostovoljstva v športu
 • socialnega vključevanja s športom
 • boja proti diskriminaciji v športu, vključno z enakostjo spolov
 • spodbujanja udeležbe v športnih in telesnih dejavnostih

Zajete dejavnosti

 • priprava in organizacija prireditve
 • organizacija izobraževanja za športnike, trenerje, organizatorje in prostovoljce pred prireditvijo
 • organizacija spremljevalnih aktivnosti športne prireditve (konference, seminarji)
 • usposabljanje prostovoljcev
 • izvajanje aktivnosti po prireditvi (ocenjevanje, priprava prihodnjih načrtov)
 • aktivnosti obveščanja, povezane s temo prireditve

Vrste prireditev

Neprofitne evropske športne prireditve lahko potekajo v eni sami državi z udeležbo iz drugih držav (vseevropske prireditve) ali pa imajo eno prireditev na sodelujočo državo (evropske prireditve na lokalni ravni).

Za neprofitne evropske športne prireditve so na voljo naslednje možnosti:

 • evropska prireditev na lokalni ravni vrste I: najmanj 3 organizacije iz 3 različnih držav programa do največ 5 organizacij iz 5 različnih držav programa
 • evropska prireditev na lokalni ravni vrste II: najmanj 6 organizacij iz 6 različnih držav programa
 • vseevropske prireditve: ena prireditev z vsaj 10 sodelujočimi organizacijami iz najmanj 10 držav programa (vključno z organizacijo prijaviteljico)

Kdo se lahko prijavi

Prijavo mora vložiti organizacija iz države programa Erasmus+. Prijavitelj je lahko kateri koli javni organ ali organizacija s povezanimi subjekti (če obstajajo), dejavnimi na področju športa.

Primeri organizacij

 • javni organ, pristojen za področje športa na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni
 • športna organizacija na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni
 • nacionalni olimpijski komite ali nacionalno športno združenje
 • organizacija, ki predstavlja gibanje „šport za vse“
 • organizacija, aktivna na področju spodbujanja telesne dejavnosti
 • organizacija, ki predstavlja sektor rekreativnih aktivnosti
 • organizacija, aktivna na področju izobraževanja, usposabljanja ali mladine

Kaj še morate vedeti

Ob prijavi morate izbrati trajanje projekta. To je lahko 12 ali 18 mesecev, odvisno od cilja projekta in vrste dejavnosti, ki so predvidene v tem času.

Naslednje športne prireditve niso podprte v okviru tega ukrepa:

športna tekmovanja, ki jih redno organizirajo nacionalne, evropske ali mednarodne športne zveze/združenja/lige (nacionalna, evropska ali svetovna prvenstva), razen če se za finančno podporo zaprosi za organizacijo spremljevalnih aktivnosti, namenjenih velikemu delu prebivalstva.

Prijavni postopek

Organizacije, ki se želijo prijaviti, morajo to storiti prek portala EU za financiranje in razpise.

Vsako leto se izvede en razpis za zbiranje predlogov. V letu 2021 je rok za pošiljanje projektov 17. junij 2021 (17.00 po srednjeevropskem času).

Več informacij

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je glavni vir informacij o neprofitnih evropskih športnih prireditvah. Vodnik vsebuje vse informacije o prednostnih nalogah, merilih za dodelitev, in pravilih financiranja ter druge informacije.

Related funding calls