Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Neziskové evropské sportovní akce

Základní informace

Erasmus + nabízí podporu na pořádání neziskových evropských sportovních akcí, u kterých lze doložit evropský rozměr. Lze ji využít v těchto oblastech:

 • dobrovolná činnost v oblasti sportu
 • sociální inkluze prostřednictvím sportu
 • boj proti diskriminaci ve sportu, včetně genderové rovnosti
 • zvyšování účasti na sportovních a fyzických aktivitách

Činnosti na které se podpora vztahuje

 • příprava a organizace akce
 • organizování vzdělávacích akcí pro sportovce, trenéry, organizátory a dobrovolníky před akcí
 • organizace vedlejších činností souvisejících se sportovní akcí (konference, semináře)
 • školení dobrovolníků
 • provádění následných činností (hodnocení, vypracování budoucích plánů)
 • komunikační činnosti související s tématem akce

Druhy akcí

Neziskové evropské sportovní akce se mohou konat buď v jedné zemi a účastníci jsou z jiných zemí (celoevropské akce), nebo se akce může konat v každé zúčastněné zemi (evropské místní akce).

Pořádat lze tyto evropské neziskové sportovní akce:

 • Evropská místní akce typu I: minimálně 3 organizace pocházejících ze 3 různých programových zemí až po maximálně 5 organizací pocházejících z 5 různých programových zemí.
 • Evropská místní akce typu II: minimálně 6 organizací pocházejících ze 6 různých programových zemí.
 • Celoevropské akce: Jedna akce za účasti nejméně 10 zúčastněných organizací z nejméně 10 programových zemí (včetně žadatelské organizace)

Kdo se může do partnerství zapojit?

Žádost musí podat organizace z programové země. Žadatelem může být jakýkoli veřejný subjekt nebo organizace, spolu s případnými přidruženými subjekty působícími v oblasti sportu.

Příklady organizací

 • veřejné subjekty odpovědné za sport na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • sportovní organizace na místní, regionální, celostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni
 • národní olympijský výbor nebo národní sportovní federace
 • organizace zastupující hnutí „Sport pro všechny
 • organizace působící v oblasti propagace fyzické aktivity
 • organizace zastupující odvětví aktivního trávení volného času
 • organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže

Co ještě byste měli vědět

Při podávání žádosti budete muset zvolit dobu trvání projektu. Může trvat 12 nebo 18 měsíců, a to podle cíle projektu a druhu plánovaných činností.

V rámci akce nelze podporovat tyto sportovní akce:

Sportovní soutěže pravidelně organizované národními, evropskými nebo mezinárodními sportovními federacemi/asociacemi/ligami (národní, evropská nebo světová mistrovství), pokud není požadována finanční podpora na organizaci vedlejších aktivit zaměřených na širokou cílovou skupinu.

Jak podat přihlášku

Organizace, které mají o účast zájem, mohou podat žádost přes portál týkající se nabídkových řízení a finanční příležitostí EU funding & tenders portal.

Každoročně je vyhlašována jedna výzva k předkládání návrhů. Termín pro předložení projektů v roce 2021 je 17. června 2021 (v 17:00 SEČ).

Další informace

Hlavním zdrojem informací o neziskových evropských sportovních akcích je Příručka k programu Erasmus+. Najdete v ní veškeré informace o prioritách, kritériích pro udělení grantu, pravidlech financování atp.

Related funding calls