Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pracownicy (wykłady)

W ramach programu Erasmus+ można prowadzić zajęcia w zagranicznych placówkach edukacyjnych.

Możliwości takie oferowane są zarówno pracownikom zatrudnionym w sektorze edukacji, jak i pracownikom przedsiębiorstw, którzy mogą podzielić się swoją wiedzą fachową z danej dziedziny, na temat danego sektora czy na inny temat.

Erasmus+ oferuje możliwości nauczania za granicą w placówkach edukacyjnych różnego szczebla.

Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ wspiera wyjazdy za granicę w celu gościnnego prowadzenia zajęć. Pracownicy uczelni wyższych mogą przez jakiś czas nauczać na uczelni w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ lub kraju partnerskim. Osoby pracujące w przedsiębiorstwach mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie zajęć i dzielenie się swoją wiedzą w instytucjach szkolnictwa wyższego w krajach uczestniczących w programie.

Więcej informacji

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Erasmus+ wspiera wyjazdy za granicę w celu gościnnego prowadzenia zajęć w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego za granicą. Pracownicy instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego mogą przez jakiś czas prowadzić zajęcia lub szkolenia w innej instytucji, w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Więcej informacji

Kształcenie szkolne

Erasmus+ wspiera wyjazdy pracowników sektora edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej w celu gościnnego prowadzenia zajęć w placówkach za granicą. Ucząc za granicą, można uzyskać nowe spojrzenie na edukację, wymienić się doświadczeniami z kolegami z innych krajów i odkryć nowe pomysły na nauczanie. W programie mogą wziąć udział szkoły z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Więcej informacji

Kształcenie dorosłych

Erasmus+ wspiera wyjazdy pracowników sektora edukacji dorosłych w celu gościnnego prowadzenia zajęć w placówkach za granicą. Pracownicy sektora edukacji dorosłych mogą przez jakiś czas prowadzić zajęcia lub szkolenia w placówce w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Zdobyte doświadczenie może przyczynić się do poprawy umiejętności językowych i wiedzy o kulturze, a także do uzyskania nowego spojrzenia na metody nauczania.

Więcej informacji

Pracownicy dotknięci niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną lub chorobą

Dostępne są dodatkowe fundusze, a pracownicy mają prawo do takich samych usług wsparcia jak lokalni pracownicy instytucji przyjmującej.

Więcej informacji