Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Oferta dla osób fizycznych

Od prawie 30 lat UE finansuje program Erasmus, w ramach którego już ponad trzy miliony studentów miały okazję odbyć część studiów na uczelni wyższej w innym kraju w Europie lub odbyć tam staż.

Erasmus+ oferuje wiele możliwości studentom, pracownikom uczelni, stażystom, wykładowcom, wolontariuszom i wielu innym grupom. Te możliwości nie są zarezerwowane dla Europy i Europejczyków – dzięki programowi Erasmus+ mogą z nich korzystać osoby z całego świata.

Oferta dla konkretnych grup:

Studenci

Dowiedziono, że pobyt za granicą, który jest najważniejszym elementem Erasmusa+, poprawia perspektywy zawodowe jego uczestników. Jest on również okazją do doskonalenia znajomości języków obcych, zdobycia większej niezależności, a co za tym idzie, wzmocnienia wiary we własne siły, jak również poznania nowych kultur.

Więcej informacji

Pracownicy (wykłady)

W ramach Erasmusa+ wykładowcy mogą prowadzić zajęcia na zagranicznych uczelniach wyższych. Mogą to być zarówno wykładowcy zatrudnieni w sektorze edukacji, jak i osoby zatrudnione w innym sektorze i zaproszone z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie.

Więcej informacji

Pracownicy (szkolenia)

Możliwości szkolenia są otwarte dla wszystkich pracowników uczelni: wykładowców oraz osób niebędących wykładowcami. Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (job shadowing), okresy obserwacji lub konkretne kursy szkoleniowe.

Więcej informacji

Pupils

Erasmus+ aims at making learning mobility a realistic possibility for any pupil in school education. The cultural understanding and language skills you develop through studying in another country can make it easier to find a job after your studies. The programme fosters the recognition of learning outcomes of pupils in mobility periods abroad.

Learn about pupil mobility

Stażyści

Erasmus+ umożliwia uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych staży. Z tych możliwości skorzystać mogą studenci uczelni wyższych oraz absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia, a także studenci uczelni zawodowych, uczniowie zawodu i absolwenci, którzy niedawno zakończyli naukę.

Więcej informacji

Adult learners

Erasmus+ aims at raising the participation of adults of all ages and socio-economic background in adult education, especially by fostering participation of organisations working with disadvantaged learners, small adult education providers, newcomers to the Programme and less experienced organisations, as well as community-based grassroots organisations.

Explore what's available for adult learners

Młodzież

Erasmus+ jest otwarty dla wszystkich młodych ludzi, nie tylko tych, którzy kontynuują naukę. W ramach programu można wyjechać jako wolontariusz do innego kraju w Europie lub na świecie oraz uczestniczyć w zagranicznych wymianach młodzieżowych.

Więcej informacji

Osoby pracujące z młodzieżą

Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą poprzez zagraniczne wyjazdy szkoleniowe i mające na celu budowanie sieci kontaktów. Zagraniczne pobyty mogą obejmować między innymi kursy, wizyty studyjne, praktyczne doświadczenia edukacyjne lub okresy obserwacji w odpowiednich organizacjach.

Więcej informacji