Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Finansowane działania oraz składanie wniosków

Możliwościami finansowania zarządzają Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) lub agencje krajowe.

W poniższym wykazie projektów można zobaczyć, które agencje zarządzają poszczególnymi akcjami w ramach programu.

Gdzie złożyć wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można znaleźć:

Nie masz jeszcze konta EU Login? Zarejestruj się tutaj.

Lista projektów

Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób

Rodzaj akcji Podmiot zarządzający
Projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej Agencje krajowe
Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Agencje krajowe
Projekty mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego Agencje krajowe
Projekty mobilności uczących się dorosłych oraz kadry organizacji kształcenia dorosłych Agencje krajowe
Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą Agencje krajowe
Działania zakładające uczestnictwo młodzieży Agencje krajowe

Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji

Rodzaj akcji Podmiot zarządzający
Partnerstwa współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży (z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe) Agencje krajowe
Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży Agencje krajowe
Partnerstwa współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe EACEA
Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu EACEA
Centra doskonałości zawodowej EACEA
Akademie nauczycielskie Erasmus+ EACEA
Działanie Erasmus Mundus EACEA
Sojusze na rzecz innowacji EACEA
Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą EACEA
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe EACEA

Akcja kluczowa 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk

Rodzaj akcji Podmiot zarządzający
Europejska młodzież razem EACEA

Działania „Jean Monnet”

Rodzaj akcji Podmiot zarządzający
Działanie „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego: Moduły, katedry i centra doskonałości EACEA
Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia: Szkolenie i sieci nauczycieli EACEA