Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Wpływ koronawirusa

Ta strona przeznaczona jest dla studentów, uczniów, wolontariuszy i innych uczestników programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Zawiera informacje o tym, jak koronawirus wpływa na poszczególne działania, co się zmienia i jaka pomoc jest oferowana.

Pandemia COVID-19 negatywnie wpływa na bieżące lub planowane działania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Nasza odpowiedź

Głównym celem Komisji Europejskiej jest bezpieczeństwo i ochrona wszystkich uczestników programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, przy pełnym poszanowaniu wszystkich środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa podjętych na szczeblu krajowym. Komisja Europejska dokłada starań, aby odpowiednio wspierać beneficjentów, studentów, uczniów, wolontariuszy i innych uczestników programów w radzeniu sobie z konsekwencjami pandemii.

Komisja będzie nadal dostosowywać swoją reakcję do tej bezprecedensowej sytuacji w miarę jej rozwoju. W związku z tym będzie we współpracy z krajowymi agencjami programu Erasmus+ oraz Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) wyjaśniać i upraszczać w razie potrzeby stosowanie zasad i procedur.

Publikacja nadzwyczajnych zaproszeń do składania wniosków

25 sierpnia 2020 r. ogłoszono dwa nadzwyczajne zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+, które mają na celu wspieranie gotowości do edukacji cyfrowej i umiejętności twórczych. W ramach każdego z tych zaproszeń na walkę z pandemią koronawirusa przeznacza się 100 mln euro.

  • Zaproszenie do składania wniosków dotyczących gotowości do edukacji cyfrowej będzie wspierać projekty w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Zaproszenie to ma na celu promowanie e-uczenia się, kształcenia na odległość i nauczania mieszanego, w tym wspieranie nauczycieli i instruktorów, a także zapewnienie wszystkim możliwości cyfrowego uczenia się.
  • Zaproszenie do składania wniosków dotyczących „partnerstwa na rzecz kreatywności” pozwoli wspierać projekty w dziedzinie młodzieży, edukacji szkolnej i kształcenia dorosłych. Zaproszenie to ma na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji, które pobudzają kreatywność, a także promowanie jakości, innowacyjności i uznawania pracy z młodzieżą.

Oba zaproszenia przyczynią się do bliższych kontaktów organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem oraz młodzieżą z organizacjami działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Termin nadsyłania wniosków upływa 29 października 2020 r. Zainteresowane organizacje powinny skontaktować się z krajową agencją programu Erasmus+.

Dalsze informacje i wyjaśnienia dotyczące zaproszeń do składania wniosków są dostępne w drugim sprostowaniu do Przewodnika po programie Erasmus+ na 2020 r.

Badania z maja 2020 r.

Komisja Europejska przeprowadziła dwa badania mające na celu zebranie opinii uczestników projektów mobilności oraz przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego na temat tego, jak wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na realizowane przez nich projekty i działania.

Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych – wyniki badania (w języku angielskim)

Mobilność edukacyjna – wyniki badania (w języku angielskim)

Często zadawane pytania

Gdzie mam się zwrócić z pytaniami dotyczącymi wpływu pandemii Covid-19 na działania w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności?

Indywidualni uczestnicy

Uczniowienauczycielemłodzieżosoby pracujące z młodzieżąwolontariusze itp., powinni w razie problemów skontaktować się ze swoją macierzystą instytucją lub organizacją. Uczestnicy projektów powinni mieć możliwość kontaktu z instytucjami i organizacjami, nawet jeśli ich biura są zamknięte.

Należy pamiętać, że odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii finansowych (zwrot kosztów, kwalifikowalność kosztów, warunki przyznawania dotacji itp.) mogą zająć nieco więcej czasu ze względu na ograniczony dostęp do wielu instytucji i organizacji.

Więcej pytań – uczestnicy

Organizacje beneficjentów

Uczelnie wyższeszkołyorganizacje młodzieżowe itp. powinny skontaktować się z agencją, która finansuje dany projekt:

  • agencją krajową w kraju beneficjenta – w przypadku większości działań w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Agencje krajowe znajdują się w państwach członkowskich UE, jak również w Macedonii Północnej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Turcji, Serbii i Wielkiej Brytanii,
  • Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w przypadku działań realizowanych w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, takich jak wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, Jean Monnet, inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych, centrum doskonałości zawodowej, budowanie zdolności, Europejska młodzież razem lub zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych.

Więcej pytań – organizacje

Inni partnerzy projektu

Partnerzy projektu, którzy nie są beneficjentami projektów (uczelnie wyższe, szkoły, organizacje młodzieżowe itp.) powinni skontaktować się z koordynatorem (beneficjentami projektu) swojego projektu.

Zobacz również

Zestawienie informacji: praktyczne porady dla uczestników

Szersze oddziaływanie

Informacje na temat reakcji Komisji Europejskiej na koronawirusa

Related news

Data publikacji: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Data publikacji: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Data publikacji: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.