Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jongeren en jongerenwerkers

Wat zijn de mogelijkheden?

Erasmus+ biedt de gelegenheid om projecten voor de uitwisseling van jongeren en jongerenwerkers op te zetten.

Jongerenuitwisselingen geven jongeren uit verschillende landen de kans om elkaar te leren kennen en maximaal drie weken bij elkaar te wonen om gezamenlijke activiteiten rondom een voor hen relevant thema te ontplooien. Deze activiteiten worden door de deelnemers zelf gepland en voorbereid. Op de pagina Jongerenuitwisselingen wordt uitgelegd hoe jongeren zich hiervoor kunnen opgeven.

Organisaties kunnen ook projecten indienen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk. Dat geeft jongeren de mogelijkheid om onbetaald fulltime-werk te verrichten in het buitenland.

Jongerenwerkers kunnen meedoen aan door organisaties opgezette activiteiten voor beroepsontwikkeling en netwerking, zoals:

  • seminars
  • cursussen
  • netwerkbijeenkomsten
  • studiebezoeken
  • meeloopdagen in het buitenland

Hoe werkt het?

Organisaties of geïnteresseerde jongerengroepen kunnen een aanvraag indienen om deel te nemen als:

  • coördinator van een jongerenuitwisselingsproject, die een aanvraag indient namens alle deelnemers
  • uitzendende organisatie, die jongeren en/of jongerenwerkers naar het buitenland stuurt
  • ontvangende organisatie, die voor de deelnemers een activiteitenprogramma organiseert en ondersteuning levert.

Elke groep of organisatie die in een programmaland is gevestigd, kan een aanvraag indienen namens alle, aan het project deelnemende organisaties.

Wat moet ik nog meer weten?

Jongeruitwisselingen

De deelname staat open voor jongeren van 13 tot 30 jaar voor een periode van 5 tot 21 dagen. Ze kunnen naar een land binnen of buiten de EU. Aan de uitwisseling moeten organisaties uit minimaal twee landen deelnemen.

Jongerenwerkers

Jongerenwerkers kunnen voor twee dagen tot twee maanden aan de slag in een land waar minstens een van de deelnemende organisaties is gevestigd. Aan een project kunnen maximaal 50 mensen deelnemen.

Hoe aanvragen?

U kunt uw aanvraag indienen bij het nationaal agentschap in het land waar de organisatie gevestigd is.

Meer informatie

In de Erasmus+-programmagids vindt u meer informatie over alle mogelijkheden en over de aanvraagprocedure.

De nationale agentschappen of, voor partnerlanden, de SALTO-Youth-centra (voor zover aanwezig) kunnen meer informatie geven. U kunt ook contact opnemen met de Europese Commissie.