Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Personeel in het volwassenenonderwijs

Wat zijn de mogelijkheden?

Met Erasmus+ kunnen organisaties voor volwassenenonderwijs medewerkers uitzenden of ontvangen om les te geven of om bijscholing te volgen.

Hoe werkt het?

Geïnteresseerde organisaties kunnen individueel een aanvraag indienen, of als lid van een nationaal mobiliteitsconsortium, een groep van organisaties voor volwassenenonderwijs die door een van hen gecoördineerd wordt.

Zij behoren tot een van deze categorieën:

  • aanvragende organisaties - verantwoordelijk voor de aanvraag en het beheer van het project en kan ook optreden als uitzendende organisatie
  • uitzendende organisaties - selecteren medewerkers om naar het buitenland uit te zenden en beheren de uitbetaling van subsidiegelden
  • ontvangende organisaties - ontvangen medewerkers uit het buitenland

De ontvangende organisatie moet zelf de lessen verzorgen als de medewerkers een gestructureerde cursus of een bijscholing komen volgen. In andere gevallen is het voldoende dat de ontvangende organisatie actief is op een relevant terrein, maar moeten haar doelstellingen en activiteiten, evenals de rechten en plichten van alle deelnemers, wel vooraf worden omschreven.

Organisaties die als consortium een aanvraag indienen, moeten allemaal in hetzelfde land gevestigd zijn en allemaal op de aanvraag vermeld worden. Alle deelnemende organisaties moeten in een programmaland gevestigd zijn.

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure wordt beheerd door het nationaal agentschap in het land waar de organisatie of het consortium gevestigd is. Een organisatie of consortium mag per selectieronde slechts één aanvraag indienen, maar een organisatie kan wel lid zijn van verschillende consortia.

Meer informatie

U vindt meer informatie in de Erasmus+-programmagids. In deel B staan de voorwaarden en regels.

De nationale agentschappen of, voor partnerlanden, de nationale bureaus (voor zover aanwezig) kunnen meer informatie geven.