Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Samenwerking tussen organisaties en instellingen

De samenwerking tussen organisaties en instellingen zal naar verwachting leiden tot de ontwikkeling, overdracht en/of toepassing van innovatieve praktijken op organisatorisch, lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau.

Kansen

Partnerschappen voor samenwerking

Deze actie biedt deelnemende organisaties niet alleen de gelegenheid om ervaring op te doen in internationale samenwerking en hun capaciteiten te versterken, maar ook om innovatieve resultaten van hoge kwaliteit te leveren. Naargelang van de projectdoelstellingen, de deelnemende organisaties, de verwachte effecten en andere factoren kunnen partnerschappen voor samenwerking variëren in omvang en werkingssfeer, waarbij de activiteiten dienovereenkomstig worden aangepast:

  • samenwerkingspartnerschappen
  • kleinschalige partnerschappen

Kom meer te weten over partnerschappen voor samenwerking

Allianties voor innovatie

Deze allianties versterken de innovatiecapaciteit van Europa in het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, het bedrijfsleven en daarbuiten.

Kom meer te weten over allianties voor innovatie

Capaciteitsopbouw (hoger onderwijs)

Capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs steunt de modernisering, toegankelijkheid en internationalisering van het hoger onderwijs in partnerlanden.

Kom meer te weten over capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs

Capaciteitsopbouw (jeugd)

Capaciteitsopbouw in jongerenwerk bestaat uit initiatieven om samenwerking en uitwisseling te stimuleren, de kwaliteit en erkenning van jongerenwerk te verbeteren en nieuwe uitwisselingsprogramma’s voor niet-formeel leren in partnerlanden te ondersteunen.

Kom meer te weten over capaciteitsopbouw in jongerenwerk

Erasmus Mundus-ontwerpmaatregelen (EMDM)

Doel van deze projecten is ondersteuning te bieden voor de opzet van masterprogramma’s van een hoog niveau, die gezamenlijk worden aangeboden door een internationaal consortium van hogeronderwijsinstellingen uit verschillende landen wereldwijd.

De mogelijkheden van EMDM verkennen

Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus

De gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus zijn geïntegreerde masterprogramma’s op hoog niveau.

Kom meer te weten over de gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus

Download