Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kā piedalīties

“Erasmus+” ir ļoti plaša programma, kas aptver visdažādākās darbības. Jūsu iespējas piedalīties ir atkarīgas galvenokārt no šādiem diviem faktoriem:

  1. vai piesakāties savā vārdā vai kādas organizācijas uzdevumā;
  2. kurā valstī esat jūs vai jūsu organizācija.

Šajā lapā sniegts vispārīgs pārskats par iespējām piedalīties. Jums nāksies sīkāk izpētīt konkrēto jūs interesējošo darbību, lai noskaidrotu, kādi kritēriji jāizpilda.

Quick explainer

Dalībnieki no Islandes, Lihtenšteinas, Ziemeļmaķedonijas, Norvēģijas, Serbijas un Turcijas var izmantot lielāko daļu iespēju, jo šīs ārpussavienības valstis ir programmas “Erasmus+” asociētās valstis.

Dalībniekiem no citām ārpussavienības valstīm ir pieejamas tādas iespējas kā, piemēram, "Erasmus Mundus" kopīgais maģistra grāds vai studentu un mācību spēku starptautiskā apmaiņa (ja jūsu universitāte piedalās) un jauniešu apmaiņas programmas.

Katrai programmai var būt atšķirīgas atbilstības prasības, par kurām sīkāka informācija sniegta programmu lapās.

Programma “Erasmus+” darbojas divu veidu valstīs.

ES dalībvalstis un programmas asociētās trešās valstis

Tās var pilnībā piedalīties visās programmas “Erasmus+” darbībās. To vidū ir visas ES valstis, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis, ES kandidātvalstis un vairākas citas valstis. Agrāk tās sauca par programmas valstīm.

Programmas neasociētās trešās valstis

Tās var piedalīties dažās “Erasmus+” darbībās. Tādu ir daudz un visā pasaulē. Agrāk tās sauca par partnervalstīm.

Skatīt atbilstīgo valstu pilno sarakstu

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Personas, kas piesakās individuāli

Ja vēlaties pieteikties pats savā vārdā, jums droši vien būs jāpiesakās ar kādas organizācijas, piemēram, augstskolas, apmācības centra, uzņēmuma u.tml., starpniecību.

Varat organizācijai pavaicāt, vai tā piesakās uz projekta dotāciju, vai izpētīt “Erasmus+” lietotni, lai rastu padomus un iedvesmu.

Attiecībā uz lielāko daļu darbību spēkā ir noteikums, ka jūsu organizācijai ir jāatrodas kādā no programmas valstīm. Proti, ES dalībvalstī vai kādā no nedaudzajām šīs programmas asociētajām valstīm. Savukārt dažās citās darbībās var piedalīties tādu ārpussavienības valstu grupas, kas nav programmas asociētās valstis.

Skatīt programmas “Erasmus+” valstu sarakstu (tās ir ES dalībvalstis un programmas asociētās valstis)

Pieteikuma iesniedzējs ir organizācija

Ja pārstāvat organizāciju, kas vēlas pieteikties uz projekta dotāciju vai atsaukties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, izlasiet informāciju par reģistrācijas posmiem. Vispirms jums ir jāreģistrējas.

Lasīt par reģistrācijas procedūru un citām darbībām

Izpētiet arī programmas valstu un partnervalstu sarakstu, jo tas, uz ko varat pieteikties, ir atkarīgs no tā, kur atrodaties.

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Visas ziņas par šāgada programmu

Izsmeļošu informāciju par to, kas var piedalīties, meklējiet programmas vadlīnijās (tai darbībai vai jomai, kura jūs interesē).

Vēlaties pieteikties no kādas valsts, kas neietilpst ES?

Lasīt norādījumus par to, kā pieteikties no valsts, kas neietilpst ES

Pieteikšanās ar projekta partneri

Partneru meklēšana ES Finansējuma un iepirkumu portālā palīdz atrast potenciālos partnerus jūsu priekšlikumam.

Meklēt potenciālo projekta priekšlikuma partneri

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.