Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība

Paredzams, ka sadarbība starp organizācijām un iestādēm novedīs pie inovatīvas prakses izstrādes, nodošanas un/vai īstenošanas organizāciju, vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī.

Iespējas

Partnerības sadarbībai

Šis pasākums dod iespēju dalīborganizācijām gūt pieredzi starptautiskajā sadarbībā un stiprināt savas spējas, kā arī radīt augstas kvalitātes inovatīvus nodevumus. Atkarībā no projekta mērķiem, dalīborganizācijām un paredzamās ietekmes partnerībām sadarbībai cita starpā var būt atšķirīgs lielums un tvērums, un tās var attiecīgi pielāgot savas darbības:

  • sadarbības partnerības,
  • maza mēroga partnerības.

Uzziniet vairāk par partnerībām sadarbībai

Apvienības inovācijai

Stiprina Eiropas inovācijas spējas augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā un apmācībā, uzņēmumos un citās jomās.

Uzziniet vairāk par apvienībām inovācijai

Spēju veidošana (augstākā izglītība)

Atbalsta augstākās izglītības modernizēšanu, piekļūstamību un internacionalizāciju partnervalstīs.

Uzziniet vairāk par spēju veidošanu augstākajā izglītībā

Spēju veidošana (jaunatne)

Iniciatīvas, kas paredz rosināt sadarbību un apmaiņu, uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti un atzīšanu un atbalstīt jaunus neformālās mācību mobilitātes mehānismus partnervalstīs.

Uzziniet vairāk par spēju veidošanu jaunatnes jomā

“Erasmus Mundus” izstrādes pasākumi (EMIP)

Šie projekti atbalsta augsta līmeņa studiju programmu izstrādi maģistrantūras līmenī, ko kopīgi īsteno starptautisks AII konsorcijs no dažādām pasaules valstīm.

Uzziniet vairāk par EMIP iespējām

“Erasmus Mundus” kopīgais maģistra grāds

“Erasmus Mundus” kopīgais maģistra grāds ir augsta līmeņa integrētas maģistrantūras studiju programmas.

Uzziniet vairāk par “Erasmus Mundus” kopīgo maģistra grādu

Download