Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Nacionalinės agentūros

Kad programa „Erasmus+“ dalyviams būtų kuo pasiekiamesnė ir gerai veiktų skirtingose šalyse, ES ją valdo bendradarbiaudama su nacionalinėmis agentūromis.

Programos šalyse įsisteigusių nacionalinių agentūrų užduotys yra:

  • teikti informaciją apie „Erasmus+“
  • atrinkti finansuotinus projektus
  • stebėti ir vertinti „Erasmus+“
  • teikti paramą paraiškų teikėjams ir dalyviams
  • dirbti su kitomis nacionalinėmis agentūromis ir ES
  • populiarinti „Erasmus+“

In your country

Nerandate savo šalies?

Veikiausiai esate šalyje partnerėje. Pasitikrinkite nacionalinių „Erasmus+“ biurų sąraše.