Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Európai uniós ismeretek tanításával kapcsolatos kezdeményezések iskolák és szakképző intézmények számára a Jean Monnet program keretében

Pályázói profil

Az Erasmus+ programban részt vevő országok iskolái és szakképző intézményei (ISCED 1 – 4) előtt áll nyitva ez a lehetőség. Magánszemélyek nem pályázhatnak.

Időtartam: 3 év

A Jean Monnet program uniós ismeretek tanításával kapcsolatos kezdeményezéseit tanévenként legalább 40 órában kell végrehajtani három egymást követő évben.

Maximális támogatási összeg: 30 000 EUR (az összköltség legfeljebb 80%-a)

Mi minősül európai uniós ismeretek tanításával kapcsolatos Jean Monnet-kezdeményezésnek?

Az iskoláknak és a szakképző intézményeknek az Európai Unióval kapcsolatos témákról (értékek, történelem, az EU működése, kulturális sokszínűség stb.) kell órákat tartaniuk. A tanításra és az azzal kapcsolatos tevékenységekre a tanév során kell sort keríteni, és azok magukban foglalhatnak projektheteket, tanulmányi látogatásokat és egyéb immerzív tevékenységeket.

Az intézmények akár önállóan, akár felsőoktatási intézmények vagy más érintett szervezetek (nem kormányzati szervezetek, egyesületek stb.) támogatásával hozhatnak létre kurzusokat.

Várható eredmények

A kezdeményezés révén az iskolának, illetve szakképző intézménynek:

  • lehetővé kell tennie a tanároknak, hogy vonzó módszerekkel tanítsanak az Európai Unióról, és tényeket, ismereteket adjanak át róla;

  • javítani kell tudnia az uniós területekkel kapcsolatos tanulási eredményeket;

  • növelni kell tudnia a tanulók uniós műveltségét;

  • fel kell tudnia kelteni a tanulók érdeklődését az Európai Unió iránt, és meg kell tudnia teremteni a demokratikus folyamatban való részvételükhöz szükséges alapot, és fel kell tudnia vértezni a tanulókat az aktív polgári szerepvállalásra.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő oldalakra:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls