Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Prihvatljive zemlje

Države članice EU-a u potpunosti sudjeluju u svim aktivnostima programa Erasmus+. Osim toga, u skladu s člankom 19. Uredbe o programu Erasmus+, programu su pridružene sljedeće treće zemlje:

 • članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP): Norveška, Island i Lihtenštajn
 • države pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne zemlje kandidatkinje: Republika Sjeverna Makedonija, Republika Turska i Republika Srbija.

Države članice EU-a i navedene treće zemlje pridružene programu dalje u tekstu nazivat će se „države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu”.

Osim toga, u skladu s člankom 20. Uredbe, pravni subjekti iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu mogu biti prihvatljivi za aktivnosti u okviru programa Erasmus+ u opravdanim slučajevima i u interesu Unije (dalje u tekstu „treće zemlje koje nisu pridružene programu”).

Države članice eu-a i treće zemlje pridružene programu

Sljedeće zemlje mogu u potpunosti sudjelovati u svim aktivnostima programa Erasmus+:

[fn]Države članice Europske unije (EU)[ft/]Na temelju članka 33. stavka 2. Odluke Vijeća (EU) 2021/1764 od 5. listopada 2021. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije, s jedne strane, te Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane (Odluka o prekomorskom pridruživanju, uključujući Grenland) (EUR-Lex – 32021D1764 – HR – EUR-Lex (europa.eu)) Unija osigurava da su pojedinci i organizacije iz prekomorskih zemalja i područja prihvatljivi za sudjelovanje u programu Erasmus+ u skladu s pravilima programa i aranžmanima koji se primjenjuju na državu članicu s kojom su te prekomorske zemlje i područja povezani. To znači da pojedinci i organizacije iz prekomorskih zemalja i područja sudjeluju u programu u statusu „države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu”, pri čemu je „država članica EU-a ili treća zemlja pridružena programu” država članica s kojom su povezani. Popis prekomorskih zemalja i područja može se pronaći na: https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_en.[/fn]

Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska, Švedska

[fn]Treće zemlje pridružene programu[ft/]Podložno potpisivanju sporazuma o pridruživanju između Europske unije i tih zemalja.[/fn]

 • Sjeverna Makedonija
 • Srbija
 • Island
 • Lihtenštajn
 • Norveška
 • Turska

Treće zemlje koje nisu pridružene programu

Sljedeće zemlje u skladu s posebnim kriterijima ili uvjetima mogu sudjelovati u nekim aktivnostima programa (točan popis prihvatljivih zemalja za svaku pojedinu aktivnost potražite u dijelu B ovog vodiča). Financijska sredstva dodjeljivat će se organizacijama koje imaju sjedište unutar državnog područja predmetne zemlje koje je priznato međunarodnim pravom. Pri financiranju se moraju poštovati moguća ograničenja koja je Europsko vijeće uvelo za vanjsku pomoć EU-a. Prijave moraju biti u skladu s općim vrijednostima EU-a koje su utvrđene člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

Sljedeće treće zemlje koje nisu pridružene programu ponovno su grupirane prema instrumentima za vanjsko djelovanje EU-a, a to su Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa [fn](NDICI)[ft/]Službeni list L 209/2021 (europa.eu).[/fn] i Instrument pretpristupne pomoći [fn](IPA III)[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1529[/fn].

Zapadni Balkan (Regija 1)

Albanija, Bosna i Hercegovina, [fn]Kosovo[ft/]Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.[/fn], Crna Gora

Zemlje istočnog susjedstva (Regija 2)

Armenija, Azerbajdžan, [fn]Bjelarus[ft/]U skladu sa zaključcima Vijeća od 12. listopada 2020. i s obzirom na sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj vojnoj agresiji na Ukrajinu, potvrđeno u zaključcima Europskog vijeća od veljače 2022., EU je prekinuo suradnju s predstavnicima bjeloruskih javnih tijela i poduzeća u državnom vlasništvu. Ako se situacija promijeni, ta se odluka može preispitati. U međuvremenu EU i dalje surađuje s nedržavnim, lokalnim i regionalnim akterima te ih, ako je moguće, i dodatno podupire, među ostalim u okviru ovog programa.[/fn], Gruzija, Moldova, Državno područje Ukrajine priznato međunarodnim pravom

Zemlje južnog Mediterana (Regija 3)

Alžir, Egipat, [fn]Izrael[ft/]Kriteriji prihvatljivosti utvrđeni u Obavijesti Komisije br. 2013/C-205/05 (SL EU C-205, 19. 7. 2013., str. 9.–11.) primjenjuju se na sve aktivnosti koje se provode u skladu s ovim Vodičem, što se odnosi i na treće strane koje primaju financijsku potporu u slučajevima u kojima odgovarajuća aktivnost obuhvaća financijsku potporu korisnika bespovratnih sredstava trećim stranama u skladu s člankom 204. Financijske uredbe EU-a.[/fn], Jordan, Libanon, Libija, Maroko, [fn]Palestina[ft/]Ovaj naziv ne tumači se kao priznanje Države Palestine niti se njime dovode u pitanje pojedinačna stajališta država članica o tom pitanju.[/fn], [fn]Sirija[ft/]U skladu sa zaključcima Vijeća o Siriji iz travnja 2018. sirijske javne ustanove nisu prihvatljive za financiranje u okviru programa Erasmus+.[/fn], Tunis

Ruska Federacija (Regija 4)

Državno područje Rusije priznato međunarodnim pravom

Regija 5 [fn]Azija[ft/]Najmanje razvijene od tih zemalja mogu se pronaći na: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf. [/fn]

 • Bangladeš, Butan, DNR Koreja, Filipini, Indija, Indonezija, Kambodža, Kina, Laos, Maldivi, Malezija, Mjanmar, Mongolija, Nepal, Pakistan, Šri Lanka, Tajland i Vijetnam
 • Zemlje i područja s visokim [fn]dohotkom[ft/]To uključuje zemlje i područja na OECD-ovu popisu zemalja s visokim dohotkom i ne dovodi u pitanje status ni suverenitet nekog državnog područja, određivanje međunarodnih granica ni naziv bilo kojeg državnog područja, grada ili regije.[/fn]: Brunej, Hong Kong, Japan, Republika Koreja, Makao, Singapur i Tajvan

Regija 6 Središnja [fn]Azija[ft/]Vidjeti prethodnu bilješku.[/fn]

Afganistan, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Regija 7 Bliski istok

 1. Iran, Irak, Jemen
 2. Zemlje s visokim dohotkom: Bahrein, Katar, Kuvajt, Oman, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati

Regija 8 [fn]Pacifik[ft/]Vidjeti prethodnu bilješku.[/fn]

 1. Cookovi Otoci, Fidži, Kiribati, Maršalovi Otoci, Mikronezija, Nauru, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Salomonovi Otoci, Samoa, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
 2. Zemlje s visokim dohotkom: Australija, Novi Zeland

Regija 9 [fn]Supsaharska Afrika[ft/]Vidjeti prethodnu bilješku.[/fn][ft/]Slijede treće zemlje koje nisu pridružene programu i koje su prioritetne s obzirom na migracije: Burkina Faso, Burundi, Etiopija, Gambija, Côte d’Ivoire, Gvineja, Mali, Mauritanija, Niger, Nigerija, Senegal, Južna Afrika, Južni Sudan, Sudan[/fn] 

Angola, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cabo Verde, Srednjoafrička Republika, Čad, Komori, Kongo, Demokratska Republika Kongo, Côte d’Ivoire, Džibuti, Ekvatorska Gvineja, Eritreja, Esvatini, Etiopija, Gabon, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bisau, Kenija, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritanija, Mauricijus, Mozambik, Namibija, Niger, Nigerija, Ruanda, Sveti Toma i Prinsipe, Senegal, Sejšeli, Sijera Leone, Somalija, Južna Afrika, Južni Sudan, Sudan, Tanzanija, Togo, Uganda, Zambija, Zimbabve

Regija 10 Latinska Amerika

Argentina, Bolivija, Brazil, Čile, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Urugvaj i Venezuela

Regija 11 [fn]Karibi[ft/]Najmanje razvijene od tih zemalja mogu se pronaći na:  https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf .[/fn]

Antigva i Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Dominika, Dominikanska Republika, Grenada, Gvajana, Haiti, Jamajka, Kuba, Surinam, Sveta Lucija, Sveti Kristofor i Nevis, Sveti Vincent i Grenadini te Trinidad i Tobago

Regija 12 SAD i Kanada

Sjedinjene Američke Države, Kanada

Sljedeće treće zemlje koje nisu pridružene programu nisu obuhvaćene instrumentima za vanjsko djelovanje:

Regija 13

Andora, Monako, San Marino, Država Vatikanskoga Grada

Regija 14

Farski Otoci, Švicarska, Ujedinjena Kraljevina

Više informacija potražite u detaljnim opisima aktivnosti programa u dijelu B ovog vodiča. 

Zahtjevi povezani s vizama i boravišnim dozvolama

Sudionici Erasmus+ projekata možda će trebati vizu za boravak u inozemstvu u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu ili trećim zemljama koja nisu pridružene programu koje su domaćin aktivnosti. Sve organizacije sudionice moraju se pobrinuti za sva potrebna odobrenja (vize za kratkotrajni ili dugotrajni boravak ili boravišne dozvole) prije provedbe planirane aktivnosti. Budući da postupak može potrajati tjednima, svakako se preporučuje da se odobrenja od nadležnih tijela zatraže dovoljno rano. Nacionalne agencije i Izvršna agencija mogu pružiti daljnje savjete i podršku u vezi s vizama, boravišnim dozvolama, socijalnim osiguranjem itd. Portal EU-a o useljavanju sadržava opće informacije o vizama i boravišnim dozvolama za kratkotrajni i dugotrajni boravak: https://ec.europa.eu/immigration/.