Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vodič kroz program Erasmus+

Vodič za razumijevanje programa Erasmus+.

Slide

Aktualna verzija

Verzija 1 od 28.11.2023.

O Vodiču kroz program

Vodič kroz program Erasmus+ ključan je za razumijevanje programa Erasmus+. U njemu organizacije sudionice i pojedinci mogu pronaći sveobuhvatan popis mogućnosti koje se podupiru u okviru tog programa.

On je sastavni dio poziva na podnošenje prijedloga za Erasmus+ 2024.

Ciljana publika

Organizacije i ustanove koje traže financiranje putem tog poziva moraju ispunjavati uvjete za sudjelovanje i financiranje navedene u tom vodiču.

Dokument sadržava informacije o:

  • prioritetima programa
  • aktivnostima koje se podupiru
  • raspoloživim sredstvima za različite aktivnosti
  • sudjelovanju.

Kako pristupiti najnovijoj verziji

Vodič kroz program objavljuje se na internetu i može se preuzeti u PDF formatu.

Internetski format

Internetska verzija može se pretraživati.

Pregledajte Vodič na internetu

Download

Related documents

Dostupni jezici

Vodič kroz program trenutačno je dostupan na 23 jezika.

U slučaju odstupanja u značenju među jezičnim verzijama mjerodavna je verzija na engleskom jeziku.

Prethodne verzije

Arhiva

Posjetite arhivu ako želite pregledati starije verzije Vodiča kroz program.

Kako podnijeti zahtjev za financiranje u okviru programa Erasmus+

Zanima vas kako se prijaviti za mogućnosti u okviru programa Erasmus+?