Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Suradnja među organizacijama i ustanovama

Očekuje se da će suradnja među organizacijama i ustanovama potaknuti razvoj, prijenos i/ili provedbu inovativne prakse na organizacijskoj, lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

Mogućnosti

Partnerstva za suradnju

Ova aktivnost organizacijama sudionicama omogućava stjecanje iskustva u međunarodnoj suradnji i jačanje njihovih sposobnosti, ali i postizanje kvalitetnih inovativnih rezultata. Ovisno o ciljevima projekta, uključenim organizacijama sudionicama, očekivanom učinku i drugim elementima, partnerstva za suradnju mogu biti različitih veličina i dosega te u skladu s tim prilagođavati svoje aktivnosti:

  • suradnička partnerstva
  • mala partnerstva.

Partnerstva za suradnju

Savezi za inovacije

U okviru saveza za inovacije jača se inovacijski kapacitet Europe, a to se odnosi na sveučilišta, organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, poduzeća i šire.

Savezi za inovacije

Izgradnja kapaciteta (visoko obrazovanje)

Podržava se modernizacija, pristupačnost i internacionalizacija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama.

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Izgradnja kapaciteta (mladi)

Riječ je o inicijativama za poticanje suradnje i razmjena, unaprjeđivanje kvalitete i priznavanja rada s mladima te podupiranje novih programa mobilnosti u svrhu neformalnog učenja u partnerskim zemljama.

Izgradnja kapaciteta u području mladih

Mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (EMDM)

Tim se projektima podupire izrada studijskih programa na diplomskoj razini koje zajednički provodi međunarodni konzorcij visokih učilišta iz različitih zemalja svijeta.

Više o mjerama za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus integrirani su programi na diplomskoj razini.

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Download