Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Izgradnja kapaciteta (visoko obrazovanje)

Koji je cilj?

Projekti za izgradnju kapaciteta u području visokog obrazovanja transnacionalni su projekti suradnje koji se temelje na multilateralnim partnerstvima, prvenstveno među visokim učilištima iz zemalja sudionica u programu i prihvatljivih partnerskih zemalja.

Cilj tih projekata jest potpora prihvatljivim partnerskim zemljama u sljedećim aktivnostima:

 • modernizacija, internacionalizacija i povećanje pristupa visokom obrazovanju
 • uklanjanje izazova s kojima se suočavaju njihova visoka učilišta i sustavi visokog obrazovanja
 • povećanje suradnje s EU-om
 • dobrovoljno usklađivanje s razvojnim tendencijama u visokom obrazovanju u EU-u te
 • promicanje osobnih kontakata, međukulturne osviještenosti i razumijevanja.

To se provodi u kontekstu dvaju ključnih političkih dokumenata i politike definirane četirima komplementarnim financijskim instrumentima:

Koje mogućnosti postoje?

Erasmus+ organizacijama iz prihvatljivih partnerskih zemalja, a uglavnom je riječ o visokim učilištima, pruža mogućnost promicanja suradnje kroz aktivnosti kojima se ostvaruje:

 • poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja i njegovo usklađivanje s potrebama tržišta rada
 • poboljšanje razine vještina u visokim učilištima kroz nove obrazovne programe
 • jačanje kapaciteta za upravljanje i inovacije te internacionalizaciju
 • izgradnja kapaciteta nacionalnih tijela za modernizaciju njihovih vlastitih sustava visokog obrazovanja te
 • poticanje regionalne integracije i suradnje diljem različitih regija u svijetu.

Projekti za izgradnju kapaciteta obično su usmjereni na jednu od tri glavne aktivnosti:

 • aktivnosti za razvoj kurikuluma
 • modernizacija upravljanja visokim učilištima i sustavima ili
 • jačanje odnosa između visokog obrazovanja i šireg gospodarskog i socijalnog okruženja.

Organizacije mogu birati između dvije vrste projekata:

 1. zajedničkih projekata, kojima se nastoji poduprijeti organizacije iz partnerskih zemalja (razvojem kurikuluma, modernizacijom upravljanja itd.) te
 2. strukturnih projekata, kojima se nastoji ojačati sustave visokog obrazovanja i promicati reforme na nacionalnoj i/ili regionalnoj razini.

Kako to izgleda u praksi?

Organizacije koje se namjeravaju prijaviti moraju to učiniti kao dio konzorcija. Ako je riječ o projektima koji se odnose na jednu partnersku zemlju, konzorcij načelno mora obuhvaćati tri zemlje sudionice u programu te:

 • najmanje jedno visoko učilište iz svake zemlje sudionice u programu
 • najmanje tri visoka učilišta iz partnerske zemlje
 • najmanje onoliko visokih učilišta iz partnerske zemlje koliko je prijavljeno visokih učilišta iz zemlje sudionice u programu

U projekte koji se odnose na više partnerskih zemalja moraju biti uključene barem dvije prihvatljive partnerske zemlje i barem tri zemlje sudionice u programu. Konzorcij načelno mora obuhvaćati:

 • najmanje jedno visoko učilište iz svake zemlje sudionice u programu
 • najmanje dva visoka učilišta iz svake partnerske zemlje koja sudjeluje
 • najmanje onoliko visokih učilišta iz partnerske zemlje koliko je prijavljeno visokih učilišta iz zemlje sudionice u programu

Prihvatljive partnerske zemlje jesu one iz regija 1 – 4 i 6 – 11. U projektima koji obuhvaćaju regiju 8 (Latinska Amerika) moraju sudjelovati barem dvije partnerske zemlje iz regije, a u projektima u kojima sudjeluje Ruska Federacija (regija 4) mora sudjelovati barem jedna partnerska zemlja iz neke druge regije. U svim strukturnim projektima mora sudjelovati i ministarstvo nadležno za obrazovanje u partnerskoj zemlji.

Konzorcij mora voditi podnositelj prijave – organizacija koja podnosi prijedlog u ime partnera – koji je odgovoran za ukupnu provedbu projekta. Prijavitelj mora biti:

 • visoko učilište (u idealnom slučaju iz partnerske zemlje),
 • udruga ili organizacija visokog učilišta;
 • u slučaju strukturnih projekata, pravno priznata nacionalna ili međunarodna organizacija rektora, učitelja ili studenata.

Organizacije iz Libije, Sirije i Ruske Federacije ne mogu biti prijavitelji.

Partneri na projektu mogu biti visoka učilišta ili bilo kakve druge javne ili privatne organizacije koje djeluju na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima. Te organizacije mogu sudjelovati kao:

 • puni partneri, koji aktivno sudjeluju u projektu i odgovaraju podnositelju prijave te
 • pridruženi partneri, koji pridonose specifičnim zadacima ili aktivnostima.

Pridruženi partneri ne smatraju se dijelom konzorcija te stoga nemaju pravo na eventualnu financijsku potporu projekta.

Dobro je znati

Projekti za izgradnju kapaciteta obično su usmjereni na tri glavne aktivnosti:

 • aktivnosti za razvoj kurikuluma
 • modernizaciju upravljanja visokim učilištima i sustavima visokog obrazovanja ili
 • jačanje odnosa između visokog obrazovanja i šireg gospodarskog i socijalnog okruženja.

Projekti obično traju 2 do 3 godine, a dodjeljuju se sredstva u rasponu od 500 000 do milijun eura. Sredstva se mogu utrošiti za pokrivanje troškova osoblja, putovanja, boravka, opreme i aktivnosti podugovaranja.

Visoka učilišta osnovana u zemljama sudionicama u programu moraju biti nositelji valjane Povelje Erasmus za visoko obrazovanje.

Kako se prijaviti?

Prijave treba poslati putem interneta u okviru jednog od godišnjih poziva na podnošenje prijedloga koji objavljuje Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o mogućnostima za izgradnju kapaciteta, iako je više informacija o postupku prijave moguće dobiti od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Dodatne informacije možete zatražiti od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Ako dolazite iz zemlje u regijama 1, 2, 3, 4 i 7 ili ste zainteresirani za suradnju s institucijama iz jedne od tih zemalja, preporučujemo da se obratite nacionalnom uredu za Erasmus+ u toj partnerskoj zemlji.

Ako dolazite iz zemlje sudionice u programu, možete se obratiti i međunarodnoj kontaktnoj točki za Erasmus+ u svojoj nacionalnoj agenciji.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.