Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Consolidarea capacităților în învățământul superior

Obiective

Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior sunt proiecte de cooperare transnațională bazate pe parteneriate multilaterale în special între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere eligibile.

Aceste proiecte își propun să le acorde țărilor partenere eligibile sprijinul necesar pentru a:

 • moderniza, internaționaliza și facilita și mai mult accesul la învățământul superior
 • aborda provocările cu care se confruntă instituțiile și sistemele lor de învățământ superior
 • îmbunătăți cooperarea cu UE
 • promova convergența voluntară cu evoluțiile UE în domeniul învățământului superior
 • promova contactul dintre cetățeni, sensibilizarea și înțelegerea interculturală.

Toate acestea se realizează în contextul a 2 documente strategice și conform politicii definite de 4 instrumente financiare suplimentare:

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ le oferă organizațiilor din țările partenere eligibile, în principal instituțiilor de învățământ superior, posibilitatea de a promova cooperarea prin acțiuni care:

 • îmbunătățesc calitatea învățământului superior și consolidează relevanța acestuia pentru piața muncii
 • îmbunătățesc nivelul de competențe în cadrul instituțiilor de învățământ prin noi programe educaționale
 • consolidează capacitățile de gestionare, de guvernanță și de inovare, precum și internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior
 • sporesc capacitățile autorităților naționale de a-și moderniza sistemele de învățământ superior
 • promovează integrarea regională și cooperarea dintre diferite regiuni ale lumii.

Proiectele de consolidare a capacităților se axează, în general, pe trei activități principale:

 • dezvoltarea programelor de studiu
 • modernizarea guvernanței și a gestionării sistemelor și instituțiilor de învățământ superior
 • consolidarea relațiilor dintre instituțiile de învățământ superior și mediul economic și social mai larg.

Organizațiile pot alege între două tipuri de proiecte:

 1. proiecte comune, care au ca scop să sprijine organizații din țările partenere (de ex. prin dezvoltarea programului de studiu, modernizarea gestionării etc.)
 2. proiecte structurale, care urmăresc să consolideze sistemele de învățământ superior și să promoveze reforme la nivel național și/sau regional.

Cum funcționează

Organizațiile care doresc să depună cerere de finanțare trebuie să facă acest lucru ca parte a unui consorțiu. Pentru proiectele care se adresează unei țări partenere, consorțiul trebuie să includă, în principiu, 2 țări participante la program, precum și:

 • cel puțin o instituție de învățământ superior din fiecare țară participantă la program
 • cel puțin 3 instituții de învățământ superior din țările partenere
 • un număr de instituții de învățământ superior din țări partenere cel puțin egal cu numărul de instituții de învățământ superior din țările participante la program.

Proiectele care vizează mai mult de o țară parteneră trebuie să implice cel puțin 2 țări partenere eligibile și cel puțin 2 țări participante la program. Consorțiul trebuie să includă, în principiu:

 • cel puțin o instituție de învățământ superior din fiecare țară participantă la program
 • cel puțin 2 instituții de învățământ superior din fiecare țară parteneră
 • un număr de instituții de învățământ superior din țări partenere cel puțin egal cu numărul de instituții de învățământ superior din țările participante la program.

Țările partenere eligibile sunt cele din regiunile 1-4 și 6-11. Proiectele care vizează regiunea 8 (America Latină) trebuie să implice cel puțin 2 țări partenere din regiune, iar proiectele la care ia parte Federația Rusă (regiunea 4) trebuie să implice cel puțin altă țară parteneră dintr-o regiune diferită. Toate proiectele structurale trebuie să implice și ministerul responsabil cu învățământul superior din țara parteneră.

Consorțiul trebuie să fie condus de un solicitant, o organizație care depune propunerea în numele partenerilor și care răspunde de implementarea proiectului. Solicitantul trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior (de preferat dintr-o țară parteneră)
 • o asociație sau organizație de instituții de învățământ superior
 • în cazul proiectelor structurale, o organizație națională sau internațională a rectorilor, profesorilor sau studenților, recunoscută legal

Organizațiile din Libia, Siria și Federația Rusă nu pot participa în calitate de solicitanți.

Partenerii de proiect pot fi instituții de învățământ superior sau orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii sau în domeniul educației, formării și tineretului. Aceste organizații pot participa ca:

 • parteneri cu drepturi depline, care contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor proiectului sub autoritatea solicitantului sau
 • parteneri asociați, care contribuie la anumite sarcini/activități.

Partenerii asociați nu sunt considerați ca făcând parte din consorțiu și, prin urmare, nu pot beneficia de niciun fel de finanțare.

Detalii practice

Proiectele de consolidare a capacităților se axează, în general, pe trei activități principale:

 • dezvoltarea programelor de studiu
 • modernizarea guvernanței și a gestionării sistemelor și instituțiilor de învățământ superior
 • consolidarea relațiilor dintre instituțiile de învățământ superior și mediul economic și social mai larg.

Durata proiectelor este de 2 sau 3 ani, iar granturile variază între 500 000 EUR și 1 milion EUR. Banii pot fi utilizați pentru acoperirea costurilor de călătorie, de ședere, cu personalul, cu echipamentul și activitățile de subcontractare.

Instituțiile de învățământ superior situate în țările participante la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus.

Depunerea propunerii

Cererile trebuie depuse on-line, în cadrul uneia din cererile de propuneri publicate anual de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la oportunitățile de consolidare a capacităților. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Dacă proveniți dintr-o țară aflată în regiunile 1, 2, 3, 4 și 7 sau dintr-o țară interesată să coopereze cu instituții aflate într-una din aceste țări, puteți contacta biroul național Erasmus+ din țara parteneră respectivă.

Dacă proveniți dintr-o țară participantă la program puteți contacta și Punctul internațional de contact Erasmus+ din cadrul agenției dumneavoastră naționale.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.