Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ανάπτυξη ικανοτήτων (ανώτατη εκπαίδευση)

Ποιος είναι ο στόχος

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι διακρατικά σχέδια συνεργασίας τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις, κατά κύριο λόγο μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από χώρες του προγράμματος και επιλέξιμες χώρες εταίρους.

Στόχος των σχεδίων αυτών είναι να στηρίξουν τις επιλέξιμες χώρες εταίρους:

 • να εκσυγχρονίζουν και να διεθνοποιούν την ανώτατη εκπαίδευση και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτή
 • να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα και τα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης
 • να αυξάνουν τη συνεργασία με την ΕΕ
 • να συγκλίνουν σε εθελοντική βάση με τις εξελίξεις που σημειώνονται στην ανώτατη εκπαίδευση εντός της ΕΕ και
 • να προωθούν τις διαπροσωπικές επαφές, καθώς και τη διαπολιτισμική συνείδηση και κατανόηση.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται στο πλαίσιο δύο βασικών εγγράφων πολιτικής καθώς και της πολιτικής που καθορίζεται από τέσσερα συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία:

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το Erasmus+ παρέχει σε οργανισμούς, κυρίως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) από επιλέξιμες χώρες-εταίρους, τη δυνατότητα προώθησης της συνεργασίας μέσω δράσεων οι οποίες:

 • βελτιώνουν την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης και την προσαρμόζουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • βελτιώνουν το επίπεδο ικανοτήτων στα ΑΕΙ μέσω νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
 • ενισχύουν τις ικανότητες διαχείρισης, διακυβέρνησης και καινοτομίας, καθώς και τη διεθνοποίηση,
 • αυξάνουν τις ικανότητες των εθνικών αρχών να εκσυγχρονίζουν τα δικά τους συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης και
 • προωθούν την περιφερειακή ολοκλήρωση και τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων περιοχών του κόσμου.

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων επικεντρώνονται κυρίως σε μια από τις παρακάτω τρεις βασικές δραστηριότητες:

 • ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών
 • εκσυγχρονισμός της διακυβέρνησης και της διαχείρισης των ΑΕΙ και των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης
 • ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Οι οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο τύπων σχεδίων:

 1. κοινών σχεδίων, τα οποία στοχεύουν στη στήριξη οργανισμών από χώρες-εταίρους (π.χ. μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, του εκσυγχρονισμού της διαχείρισης, κ.λπ.), και
 2. διαρθρωτικών σχεδίων, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.

Πώς λειτουργεί

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση ως μέλη κοινοπραξίας. Στα σχέδια που αφορούν μια χώρα εταίρο, η κοινοπραξία πρέπει κατ΄αρχήν να περιλαμβάνει δύο χώρες του προγράμματος, καθώς και:

 • τουλάχιστον ένα ΑΕΙ από κάθε συμμετέχουσα χώρα του προγράμματος
 • τουλάχιστον τρία ΑΕΙ από τη χώρα-εταίρο
 • τουλάχιστον τόσα ΑΕΙ χώρας-εταίρου όσα και ΑΕΙ χώρας του προγράμματος

Σε σχέδια που αφορούν περισσότερες από μια χώρες-εταίρους, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο επιλέξιμες χώρες-εταίροι και τουλάχιστον δύο χώρες του προγράμματος. Μία κοινοπραξία πρέπει κατ΄αρχήν να περιλαμβάνει:

 • τουλάχιστον ένα ΑΕΙ από κάθε συμμετέχουσα χώρα του προγράμματος
 • τουλάχιστον δύο ΑΕΙ από κάθε συμμετέχουσα χώρα-εταίρο
 • τουλάχιστον τόσα ΑΕΙ χώρας-εταίρου όσα και ΑΕΙ χώρας του προγράμματος

Επιλέξιμες χώρες-εταίροι είναι αυτές που ανήκουν στις περιοχές 1-4 και 6-11. Σε σχέδια της περιοχής 8 (Λατινική Αμερική) πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο χώρες-εταίροι από την περιοχή και σε σχέδια της Ρωσικής Ομοσπονδίας (περιοχή 4) πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μια άλλη χώρα-εταίρος από διαφορετική περιοχή. Όλα τα διαρθρωτικά σχέδια πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν το υπουργείο που είναι αρμόδιο για την εκπαίδευση στη χώρα-εταίρο.

Επικεφαλής μιας κοινοπραξίας πρέπει να είναι ο αιτών, δηλαδή ο οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση εξ ονόματος των εταίρων και είναι υπεύθυνος για τη συνολική υλοποίηση του σχεδίου. Ο αιτών πρέπει να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (στην ιδανική περίπτωση, από χώρα-εταίρο),
 • ένωση ή οργανισμός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ή
 • στην περίπτωση διαρθρωτικών σχεδίων, νομικά αναγνωρισμένη σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο ένωση πρυτάνεων, καθηγητών ή φοιτητών.

Οργανισμοί από τη Λιβύη, τη Συρία και τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν μπορούν να ενεργούν ως αιτούντες.

Εταίροι σχεδίων μπορεί να είναι είτε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συμμετέχουν ως:

 • πλήρεις εταίροι που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο υπό την εποπτεία του αιτούντος, και
 • συνεργαζόμενοι εταίροι, οι οποίοι συμβάλλουν σε συγκεκριμένες εργασίες ή δραστηριότητες.

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν θεωρούνται μέρος της κοινοπραξίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να λάβουν κανενός είδους χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του σχεδίου.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων επικεντρώνονται κυρίως σε τρεις δραστηριότητες:

 • ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών
 • εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης και της διαχείρισης των ιδρυμάτων και συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης
 • ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης και του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Τα σχέδια συνήθως διαρκούν 2 ή 3 χρόνια και η επιχορήγηση κυμαίνεται μεταξύ 500.000 και 1 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τα έξοδα προσωπικού, τα έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης, τον εξοπλισμό και τις δραστηριότητες που ανατίθενται με υπεργολαβία.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από χώρες του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη εκπαίδευση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο μιας από τις ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο οδηγός προγράμματος του Erasmus+ είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τις δυνατότητες σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Αν προέρχεστε από χώρα των περιοχών 1, 2, 3, 4 και 7 – ή ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με ιδρύματα μιας από αυτές τις χώρες, θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με το εθνικό γραφείο Erasmus+ στη συγκεκριμένη χώρα-εταίρο.

Αν προέρχεστε από χώρα του προγράμματος μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το διεθνές σημείο επαφής Erasmus+ στον εθνικό φορέα σας.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.