Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta

Le go mbeidh cabhair agus tacaíocht i ngar do rannpháirtithe Erasmus+ agus le deimhin a dhéanamh de go n-oibríonn an clár go maith i ngach tír, oibríonn an tAontas Eorpach le Gníomhaireachtaí Náisiúnta chun an clár a bhainistiú.

Is sna tíortha atá rannpháirteach sa chlár atá na Gníomhaireachtaí Náisiúnta lonnaithe, agus tá an méid seo a leanas i measc na gcúraimí atá acu:

  • eolas a sholáthar faoi Erasmus+
  • na tionscadail a dtabharfar maoiniú dóibh a roghnú
  • monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar Erasmus+
  • tacaíocht a thabhairt d’iarrthóirí agus do rannpháirtithe
  • comhoibriú leis na Gníomhaireachtaí Náisiúnta eile agus leis an Aontas Eorpach
  • Erasmus+ a chur chun cinn
  • scéalta ratha agus dea-chleachtais a chomhroinnt

In your country

Mura bhfuil do thír ar an liosta, seans go bhfuil tú lonnaithe i dtír Chomhpháirtíochta. Féach leat liosta na nOifigí Náisiúnta Erasmus+.