Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kuidas osaleda?

Erasmus+ on väga laiapõhjaline programm, mis hõlmab mitmesuguseid meetmeid. Osalemisvõimalused sõltuvad üldjoontes kahest tegurist:

  1. kas esitate taotluse üksikisikuna või organisatsiooni nimel;
  2. millises riigis te elate või asub teie organisatsioon.

Käesolevalt lehelt leiab ülevaate sellest, kuidas osaleda. Selleks et näha kriteeriume, millele te peaksite vastama, tutvuge konkreetse meetmega, millest olete huvitatud.

Quick explainer

There are 2 types of countries where Erasmus+ is active.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others. They were previously called Programme countries.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe. They were previously called Partner countries.

See the full list of eligible countries

Üksiktaotlejad

Kui soovite osaleda üksikisikuna, on tõenäoline, et teil tuleb esitada taotlus organisatsiooni kaudu (nt ülikool, koolituskeskus, ettevõte vm).

Võite oma organisatsioonilt küsida, kas ta taotleb projektitoetust, või nõu ja inspiratsiooni saamiseks tutvuda Erasmus+ rakendusega.

Enamiku meetmete puhul peab teie organisatsioon asuma programmiriigis. Nendeks on ELi liikmesriigid ja veel mõned programmiga ühinenud riigid. Mõned meetmed on avatud ka teistele riikidele, mis ei ole programmiga ühinenud.

Programmis Erasmus+ osalevate riikide (ELi liikmesriigid ja programmiga ühinenud riigid) loetelu

Taotlevad organisatsioonid

Kui esindate organisatsiooni, kes soovib taotleda projektitoetust või osaleda projektikonkursil, lugege, millised registreerimisetapid tuleb kõigepealt läbida.

Tutvuge registreerimisprotsessi ja muude etappidega

Vaadake ka programmi- ja partnerriikide loetelu, sest see, mille kohta saate taotluse esitada, sõltub teie asukohariigist.

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Täielik teave käesoleva aasta programmi kohta

Üksikasjaliku teabe selle kohta, kes võivad osaleda, leiate programmijuhendist meetme või valdkonna alt, mis teile huvi pakub.

Soovite esitada taotluse väljastpoolt ELi?

Lugege juhendit taotluse esitamise kohta väljastpoolt ELi

Taotluse esitamine koos partnerorganisatsiooniga

Partnerorganisatsiooni otsing ELi rahastamis- ja hankeportaalis aitab teil otsida oma projektile võimalikke partnereid.

Partnerorganisatsiooni otsing

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.