Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Samarbejde mellem organisationer og institutioner

Samarbejdet mellem organisationer og institutioner forventes at føre til udvikling, overførsel og/eller implementering af innovativ praksis på organisatorisk, lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan.

Muligheder for samarbejde

Partnerskaber med henblik på samarbejde

Dette tiltag giver de deltagende organisationer mulighed for at opnå erfaring inden for internationalt samarbejde og styrke deres kapacitet, men også for at skabe innovative resultater af høj kvalitet. Afhængigt af projektets mål, de deltagende organisationer, de forventede resultater og andre faktorer kan partnerskaber med henblik på samarbejde have forskellig størrelse og omfang, og de kan tilpasse deres aktiviteter derefter. Der findes to typer:

  • Samarbejdspartnerskaber
  • Mindre partnerskaber

Læs mere om partnerskaber med henblik på samarbejde

Innovationsalliancer

Innovationsalliancerne skal styrke Europas innovationskapacitet inden for den videregående uddannelser, erhvervsuddannelserne, virksomhederne osv.

Læs mere om innovationsalliancer

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse understøtter moderniseringen af, adgangen til og internationaliseringen af de videregående uddannelser i partnerlande.

Læs mere om kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet har til formål at styrke samarbejde og udveksling, forbedre kvaliteten og anerkendelsen af ungdomsarbejde og understøtte nye, ikke-formelle læringsophold i partnerlande.

Læs mere om kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Erasmus Mundus-designforanstaltninger (EMDM)

Disse projekter støtter udformningen af specialiserede kurser på kandidatniveau, som udbydes i fællesskab af et internationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige lande verden over.

Læs mere om mulighederne for EMDM

De fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser

De fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser er integrerede studieprogrammer af høj kvalitet på masterniveau.

Læs mere om de fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser

Download