Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Praktikophold i udlandet for studerende

Oversigt

Erasmus+ støtter erhvervspraktik på en hvilken som helst arbejdsplads i udlandet for studerende på højere læreanstalter i programlandene på korte bacheloruddannelser og på kandidatniveau samt for ph.d-kandidater. Disse muligheder kan også benyttes af nyuddannede.

Ved at gennemføre et praktikophold i udlandet kan du virkelig øge den viden, de færdigheder og de kompetencer, som arbejdsgiverne har brug for. Vidste du, at 10 % af alle tidligere Erasmus+-praktikanter har oprettet deres egen virksomhed?

Erasmus Intern Traineeship Portal, som er udviklet af Netværket af Erasmusstuderende, kan hjælpe dig med at finde Erasmus+-praktikophold hos en virksomhed.

Erasmus+ tilbyder sproglig onlinesupport, som kan hjælpe dig med at lære det sprog, der tales på din arbejdsplads.

Fordele for studerende og nyuddannede

  • Man udvikler sine iværksætterfærdigheder og kreative evner, og det er meget værdsat af fremtidige arbejdsgivere.
  • Man forbedrer sine fremmedsprogskvalifikationer og sine interpersonelle og interkulturelle teamworkkompetencer.
  • Man får en dybere forståelse af et andet land og en anden kultur.

Fordele for virksomhederne

  • Man får en praktikant, som kan tilføre virksomheden et nyt internationalt perspektiv, innovative idéer og aktiv hjælp.
  • En praktikant kommer med ny entusiasme og kan løfte konkurrenceevnen og innovationen.
  • Praktikanten kan give virksomheden viden om sit hjemlands kultur, og det kan det åbne døre til nye markeder og udvide virksomhedens arbejdsområde.
  • En praktikant fra et andet land kan styrke virksomhedens kompetencer – han/hun lærer af virksomhedens medarbejdere, men medarbejderne kan også lære meget af praktikanten, bl.a. via sproglig interaktion og opdatering af IT-færdigheder

Virksomhederne kan opslå deres tilbud om praktikophold på portalen Erasmus Intern Traineeship.

Varighed

Der kan gives Erasmus+-tilskud til praktikophold i udlandet i en periode på 2 til 12 måneder.

Studerende og nyuddannede kan også benytte sig af såkaldt kombineret mobilitet, hvilket betyder, at et kort fysisk ophold i udlandet (på mellem 5 og 30 dage) kombineres med en virtuel praktikperiode.

Man kan også kombinere et praktikophold under Erasmus+ med et studieophold i udlandet.

Betingelser

Erasmus+-praktikophold er åbne for studerende på højere læreanstalter, der har underskrevet Erasmuschartret for videregående uddannelse.

Praktikopholdet skal være relevant for studiet og praktikantens personlige udviklingsbehov og skal i videst muligt omfang integreres i studieprogrammet.

Et praktikophold kan finde sted i enhver organisation, der befinder sig hvor som helst i verden (med undtagelse af EU-institutioner, -organer og -agenturer).

Økonomisk støtte

Tilskudsniveauerne for Erasmus+ er offentliggjort i programguiden for Erasmus+.

Sådan ansøger du

Du kan søge gennem det internationale kontor eller kontoret for Erasmus+ på din egen videregående uddannelse.

Læs mere

Sæt dig ind i, hvilke rettigheder du har, når du studerer eller tager i praktik i udlandet.

Har du yderligere spørgsmål om Erasmus+, kan du læse spørgsmål og svar, inden du kontakter din institution eller det nationale agentur for programlandene i Erasmus+.

Du kan også downloade en vejledning om kombineret mobilitet, der beskriver, hvordan videregående uddannelsesinstitutioner kan organisere kombineret mobilitet for studerende og personale.