Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sproglig onlinesupport

Sproglig onlinesupport (Online Linguistic Support eller OLS) skal hjælpe deltagere i Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps med at forbedre kendskabet til det sprog, de skal arbejde, studere eller udføre frivilligt arbejde på i udlandet, så de får mest muligt ud af opholdet.

Da manglende sprogfærdigheder stadig er en af de største hindringer for at deltage i europæisk uddannelse og mobilitet for unge, giver OLS adgang til sproghjælp på en let og fleksibel måde. Desuden bidrager det til et specifikt mål for Erasmus+, nemlig at fremme sprogindlæring og sproglig mangfoldighed.

Over 350.000 deltagere i Erasmus+ tester hvert år deres sprogfærdigheder med OLS og har mulighed for at forbedre deres niveau med OLS-sprogkurser. De deltagere, som følger kurserne aktivt, forbedrer i gennemsnit deres sprogkundskaber med mindst ét CEFR-niveau (den fælles europæiske referenceramme for sprog).

OLS-websitet

Om sproglig onlinesupport

Hvem kan få gavn af det?

OLS kan i øjeblikket benyttes af:

OLS er tilgængelig på alle officielle EU-sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Hvordan fungerer sproglig onlinesupport?

Ved at tage en OLS-sprogprøve inden opholdet kan deltagere i Eramus+ og det europæiske solidaritetskorps få fastlagt, hvor gode de er til det sprog, de skal bruge, når de studerer, arbejder eller udfører frivilligt arbejde. Studerende på videregående uddannelser skal tage prøven inden afrejse, så man er sikker på, at de opfylder værtsorganisationens anbefalede krav (dog ikke indfødte og i behørigt begrundede tilfælde). Resultaterne af den sprogprøve, deltagerne aflægger inden afrejsen, forhindrer dem ikke i at deltage i Erasmus+ eller det europæiske solidaritetskorps.

Deltagere, der ønsker at styrke deres sprogkundskaber, kan følge et onlinekursus før og under udlandsopholdet. Deltagelse i sprogkurserne omfatter mange forskellige live coaching-aktiviteter, heriblandt vejledningsmøder og interaktive åbne onlinekurser. Deltagere kan også følge et sprogkursus i det lokale sprog i stedet, hvis dette sprog tilbydes af sproglig onlinesupport.

Hvis sproget ikke er omfattet af OLS, vil den afsendende eller modtagende organisation sørge for andre former for sproglig hjælp. Når deltagerne kommer hjem, kan de tage den afsluttende prøve, så de kan se, hvilke fremskridt de har gjort under deres ophold i udlandet.

Hvordan deltager man?

Hvis du allerede er blevet udvalgt til et ophold i udlandet med Erasmus+ eller det europæiske solidaritetskorps og opfylder ovennævnte kriterier, sender din institution/organisation dig et brugernavn og en adgangskode til sprogprøven og sprogkurset, hvis det er relevant.

Du kan få mere at vide af din hjeminstitution/koordinerende organisation, det nationale agentur eller på siden med spørgsmål og svar på OLS-websitet.

Erasmus+ sproglig onlinesupport for flygtninge

Efter den seneste flygtningekrise har Europa-Kommissionen gjort OLS tilgængelig for 100.000 flygtninge over en periode på 3 år. Det er frivilligt og gratis at deltage, og der er afsat et budget på 4 mio. euro. Formålet er at hjælpe EU-landene med at integrere flygtninge i Europas uddannelsessystemer og give dem mulighed for at udvikle nye sprogfærdigheder. Siden initiativet blev iværksat, har flygtninge deltaget i over 10.000 sprogkurser i de deltagende lande.