Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerství malého rozsahu

Základní informace

Partnerství malého rozsahu jsou určena místním organizacím a subjektům s menšími zkušenostmi s programem Erasmus+. Mají rozšířit přístup k programu pro menší subjekty a jedince s cílem oslovit méně dostupné oblasti školního vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, sportu a vzdělávání dospělých. Tato partnerství mohou vznikat díky tomu, že

  • se organizacím udělují granty v nižší hodnotě
  • mají kratší dobu trvání
  • mají zjednodušené administrativní požadavky
  • odstranily se určité překážky v dostupnosti grantů
  • jsou flexibilní co do formátu spolupráce – umožňují kombinaci vnitrostátních a mezinárodních činností – což malým organizacím umožňuje oslovit osoby s menším množstvím příležitostí

Partnerství malého rozsahu přispějí k vytváření a rozvoji nadnárodních sítí spolupráce a zajistí propojení místních, regionálních, vnitrostátních a mezinárodních politik. Zároveň přispějí k rozvoji aktivního evropského občanství a vnesou evropský rozměr do činností na místní úrovni.

Kdo se může o grant ucházet?

O grant z partnerství malého rozsahu se může ucházet kterákoli organizace usazená v programové zemi. Žádost pak podává jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu. Partnerství se může zúčastnit jakákoli veřejná i soukromá organizace usazená v programové zemi (viz seznam způsobilých zemí).

Partnerství malého rozsahu jsou určena všem typům organizací činných v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, sportu nebo v jiných sociálně-ekonomickém odvětví, a to bez ohledu na to, které oblasti se pak daný projekt dotýká. Zúčastnit se mohou i organizace působící v jiných oblastech (např. místní, regionální a celostátní orgány, střediska pro uznávání a ověřování, obchodní komory, obchodní organizace, poradenská střediska, kulturní a sportovní organizace).

V závislosti na prioritě a cílech projektu by partnerství malého rozsahu měla zahrnovat co nejvhodnější a nejrozmanitější škálu partnerů s cílem využít jejich různé zkušenosti, profily a zvláštní odborné znalosti.

Jak podat žádost

Organizace, které mají o účast v partnerství malého rozsahu zájem, mohou podat žádost prostřednictvím portálu pro nabídková řízení a finanční příležitosti s názvem EU funding & tenders portal.

V roce 2021 bude vyhlášena jedna výzva k předkládání návrhů. Lhůta pro podání žádosti o grant je 17. června 2021 (17:00 SEČ).

Související politiky

Partnerství malého rozsahu mají tytéž priority jako partnerství pro spolupráci.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o partnerstvích pro spolupráci je Příručka k programu Erasmus+. V ní najdete veškeré informace o prioritách, kritériích pro udělení grantu, pravidlech financování atp.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Zavřená
Deadline
23 Mar 2022

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).