Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pracovníky (výuka)

Program Erasmus+ nabízí možnost vyjet do zahraničí a vyučovat po určitou dobu v tamější vzdělávací instituci.

Využít této příležitosti mohou jak pracovníci v oblasti vzdělávání, tak jednotlivci, kteří pracují v podnicích a byli osloveni, aby studentům předali své poznatky týkající se určitého oboru, tématu či otázky.

Možnost vyučovat v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je dostupná vzdělávacím institucím všech úrovní.

Vysokoškolské vzdělávání

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků ve vysokoškolských institucích. Pokud pracujete v oblasti vysokoškolského vzdělávání, můžete se vydat učit na instituci v programové nebo partnerské zemi Erasmu+. Odborníci z podniků mohou dostat podporu na výuku a předávání poznatků ve vysokoškolských institucích v programové zemi.

Další info

Odborné vzdělávání a příprava

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků v zahraničních institucích pro odborné vzdělávání a přípravu. Pokud pracujete v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, můžete se vydat učit na instituci v programové zemi Erasmu+.odborné vzdělávání a příprava

Další info

Školní vzdělávání

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání na školách v zahraničí. Prostřednictvím výuky v zahraničí můžete získat větší přehled o oblasti vzdělávání, vyměnit si zkušenosti se svými kolegy z jiných zemí a seznámit se s postupy, které se v jejich školském systému osvědčily. Těchto možností mohou využít školy z programových zemí Erasmu+.

Další info

Vzdělávání dospělých

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků v zahraničních institucích věnujících se vzdělávání dospělých. Pokud pracujete v oblasti vzdělávání dospělých, můžete se vydat učit nebo školit na instituci v programové zemi Erasmu+. Díky zahraniční zkušenosti si zlepšíte své jazykové dovednosti i kulturní znalosti a získáte nový náhled na metodologii a přístup k výuce.

Další info

Pracovníci s fyzickým nebo mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Je k dispozici doplňkové financování z prostředků Erasmu+ a pracovníci mají právo na tutéž podporu, která je poskytována přijímací institucemi místním pracovníkům s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy.

Další info