Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Dospělí účastníci vzdělávání

Přehled

Mobilitu dospělých účastníků vzdělávání s omezenými příležitostmi lze organizovat jak pro skupiny, tak pro jednotlivce.

Skupina dospělých účastníků vzdělávání z vysílající organizace může strávit čas v jiné zemi a těžit z inovativního učení organizovaného hostitelskou organizací. Obsah aktivit skupinové mobility by se měl zaměřit na klíčové kompetence dospělých účastníků vzdělávání nebo na inkluzi a rozmanitost, digitální a participativní rozměr programu, který je zároveň udržitelný, pokud jde o životní prostředí.

Dospělí účastníci vzdělávání mohou strávit určitou dobu v zahraniční u hostitelské organizace za účelem zlepšení svých znalostí a dovedností. Vzdělávací program jednotlivců může zahrnovat kombinaci různých formálních, informálních a neformálních metod učení, jako výuka ve třídě, učení se prací, stínování na pracovišti, pozorování a další inovativní přístupy.

Doba trvání

Skupinová mobilita dospělých účastníků vzdělávání může trvat dva až třicet dní, nejméně se dvěma účastníky z každé skupiny. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Individuální vzdělávací mobilita dospělých účastníků vzdělávání může trvat dva dny až jeden měsíc. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Podmínky

Chcete-li se zúčastnit mobility dospělých účastníků vzdělávání v zahraničí v rámci programu Erasmus+, musí vaše organizace vzdělávání dospělých požádat o akreditaci v rámci programu Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých nebo o účast na krátkodobém projektu mobility. V obou případech by organizace měly dodržovat soubor norem kvality pro projekty mobility týkající se osvědčených postupů řízení, poskytovat účastníkům kvalitu a podporu a sdílet výsledky a znalosti o programu.

V případě individuální mobility žáků podepisujete společně s vaší institucí a přijímající organizací studijní smlouvu. Tento dokument stanoví vaše pedagogické cíle, práva a povinnosti a také způsob, jak bude váš studijní pobyt v zahraničí formálně uznán.

Finanční podpora

K úhradě vašich cestovních výdajů a výdajů na pobyt je určen grant EU, který spravuje vaše organizace vzdělávání dospělých. Kromě toho program Erasmus+ poskytuje prostředky na podporu začlenění účastníků s omezenými příležitostmi.

Jak podat žádost

Chcete-li se zúčastnit mobility dospělých účastníků vzdělávání, nemůžete si o příspěvek od Komise žádat sami jako jednotlivci. To za vás musí učinit organizace vzdělávání dospělých, která si rovněž vybírá vhodné kandidáty na studijní pobyt.

Výběr dospělých účastníků vzdělávání pro aktivity v oblasti mobility by měl být spravedlivý, inkluzivní, transparentní a dobře zdokumentovaný.

Další informace

Potřebujete-li další informace o možnostech účasti na mobilitě jako dospělý účastník vzdělávání, budou vám nápomocny národní agentury.