Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Cursanții adulți

Prezentare generală

O activitate de mobilitate în scop educațional poate fi organizată pentru cursanții adulți mai puțin favorizați, în grup sau individual.

Un grup de cursanți adulți din organizația de origine poate petrece timp în altă țară pentru a beneficia de activități de învățare inovatoare organizate de o organizație gazdă. Conținutul activităților de mobilitate de grup trebuie să se axeze pe competențele-cheie ale cursanților adulți sau pe dimensiunea programului privind incluziunea și diversitatea, tehnologia digitală, durabilitatea mediului și pe dimensiunea participativă a acestuia.

Cursanții adulți pot petrece și individual o perioadă în străinătate, în cadrul unei organizații gazdă, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și competențele. Trebuie definit un program individual de studiu pentru fiecare participant, care poate include învățarea la clasă, învățarea la locul de muncă, observarea la locul de muncă și alte abordări inovatoare.

Durata

O activitate de mobilitate în grup pentru cursanții adulți (cel puțin doi cursanți în fiecare grup) poate dura între 2 și 30 de zile, fără timpul necesar deplasării.

O activitate de mobilitate individuală în scop educațional pentru cursanții adulți poate dura între 2 zile și 1 lună, fără timpul necesar deplasării.

Condiții

Pentru ca un cursant adult să poată participa la o activitate de mobilitate în străinătate în cadrul Erasmus+, organizația sa de învățământ pentru adulți trebuie să solicite o acreditare Erasmus în domeniul educației adulților sau de participare la un proiect de mobilitate pe termen scurt. În ambele cazuri, organizațiile trebuie să adere la un set de standarde de calitate pentru proiectele de mobilitate privind bunele practici de management, oferind calitate și sprijin participanților, precum și să difuzeze rezultatele și cunoștințele cu privire la program.

În cazul mobilității individuale, cursantul trebuie să semneze un contract de studii cu instituția sa și cu organizația gazdă. Acest document stabilește obiectivele sale de învățare, drepturile și obligațiile care îi revin și cum va fi recunoscută oficial perioada de studiu în străinătate.

Sprijin financiar

Grantul UE acoperă cheltuielile de deplasare și de ședere și este gestionat de organizația de învățământ pentru adulți. În plus, programul Erasmus+ oferă mijloace de sprijinire a incluziunii participanților defavorizați.

Participare

Pentru a participa la o activitate de mobilitate, cursanții adulți nu pot depune individual cererea de grant. Cererile trebuie depuse de organizațiile de învățământ pentru adulți și tot ele aleg candidații care vor beneficia de stagiul de studii în străinătate.

Cursanții adulți trebuie selecționați într-un mod echitabil, incluziv, transparent și bine justificat.

Aflați mai multe

Pentru a afla mai multe despre posibilitățile de a participa la o activitate de mobilitate în calitate de cursant adult, vă puteți adresa agențiilor naționale.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for adult learners, available for download in all languages from the EU Publications Office.