Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Lerende volwassenen

Overzicht

Leermobiliteit voor kansarme volwassen lerenden kan zowel in groepsverband als individueel plaatsvinden.

Een groep lerende volwassenen van de uitzendende organisatie kan een tijdje tijd in een ander land doorbrengen om bij een gastorganisatie innovatief onderwijs te volgen. De inhoud van activiteiten in het kader van groepsmobiliteit moet gericht zijn op sleutelcompetenties van lerende volwassenen of de dimensies van het programma met betrekking tot inclusie en diversiteit, digitale vaardigheden, milieuduurzaamheid en participatie.

Een lerende volwassene kan ook individueel een tijdje bij een gastorganisatie in het buitenland doorbrengen om zijn kennis en vaardigheden te verbeteren. Voor elke deelnemer moet er een individueel leerprogramma worden vastgesteld, bestaande uit klassikaal onderwijs, werkplekleren, jobshadowing, observatie en/of andere innovatieve methodes.

Duur

Groepsmobiliteit voor lerende volwassenen is bestemd voor groepen vanaf twee lerende volwassenen en duurt twee tot dertig dagen, reistijd niet inbegrepen.

Individuele leermobiliteit voor lerende volwassenen heeft een duur van twee dagen tot één maand, reistijd niet inbegrepen.

Voorwaarden

Om als lerende volwassene met Erasmus+ aan leermobiliteit in het buitenland te kunnen deelnemen, moet uw instelling voor volwassenenonderwijs de Erasmus-erkenning voor volwassenenonderwijs of voor deelname aan een kortlopend mobiliteitsproject aanvragen. In beide gevallen moet uw instelling voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen voor het beheer van mobiliteitsprojecten die ervoor moeten zorgen dat u kwaliteit en ondersteuning krijgt en dat de resultaten en kennis over het programma worden gedeeld.

Bij individuele leermobiliteit ondertekent u, samen met uw instelling en de ontvangende organisatie, een leerovereenkomst. Daarin staan wat uw leerdoelen, rechten en plichten zijn, maar ook hoe uw studieperiode in het buitenland officieel wordt erkend.

Financiële steun

De EU-subsidie dekt uw reis- en verblijfkosten en wordt beheerd door uw organisatie voor volwassenenonderwijs. Het Erasmus+-programma biedt ook middelen om de deelname van leerlingen uit kansarme groepen te steunen.

Hoe aanvragen?

Subsidie voor leermobiliteit voor volwassenen kunt u niet zelf aanvragen. De aanvraag moet worden ingediend door de instelling voor volwassenenonderwijs, die kiest wie er voor een leerperiode naar het buitenland mag.

De selectieprocedure moet eerlijk, inclusief en transparant verlopen, en goed gedocumenteerd worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om als lerende volwassene aan een mobiliteitsproject deel te nemen, dan kan het nationale Erasmus+-agentschap u helpen.