Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Polaznici obrazovanja odraslih

Pregled

Mobilnost u svrhu učenja za polaznike obrazovanja odraslih s manje mogućnosti može se organizirati u skupinama i pojedinačno.

Skupina polaznika obrazovanja odraslih iz organizacije pošiljateljice može neko vrijeme provesti u drugoj zemlji radi sudjelovanja u inovativnom učenju koje organizira organizacija primateljica. Sadržaj aktivnosti grupne mobilnosti trebao bi biti usmjeren na ključne kompetencije polaznika obrazovanja odraslih ili na uključivost i raznolikost, digitalne vještine, okolišnu održivost i participativne dimenzije programa.

Polaznici obrazovanja odraslih mogu i pojedinačno provesti određeno razdoblje u inozemstvu u organizaciji primateljici kako bi poboljšali svoje znanje i vještine. Pojedinačni program učenja mora biti definiran za svakog sudionika i može uključivati učenje na nastavi, učenje kroz rad, praćenje rada kolega, promatranje i druge inovativne pristupe.

Trajanje

Grupna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih može trajati od dva do trideset dana, s najmanje dva polaznika po skupini. U trajanje nije uključeno vrijeme putovanja.

Pojedinačna mobilnost polaznika obrazovanja odraslih u svrhu učenja može trajati od dva do trideset dana. U trajanje nije uključeno vrijeme putovanja.

Uvjeti

Kako biste sudjelovali u mobilnosti polaznika obrazovanja odraslih u inozemstvu u okviru programa Erasmus+, vaša organizacija za obrazovanje odraslih mora se prijaviti za dobivanje Erasmus akreditacije u području obrazovanja odraslih ili za sudjelovanje u kratkoročnom projektu mobilnosti. U oba slučaja organizacije bi se trebale pridržavati standarda kvalitete za projekte mobilnosti, slijediti dobru praksu upravljanja, pružati kvalitetu i potporu sudionicima te dijeliti rezultate i znanje o programu.

U slučaju pojedinačne mobilnosti zajedno sa svojom ustanovom i organizacijom primateljicom potpisujete ugovor o učenju. U tom se dokumentu utvrđuju vaši ciljevi učenja, prava i obveze te način na koji će razdoblje učenja u inozemstvu biti formalno priznato.

Financijska potpora

Vaša organizacija za obrazovanje odraslih zadužena je za upravljanje bespovratnim sredstvima EU-a kojima se pokrivaju vaši putni troškovi i troškovi boravka. Osim toga, iz programa Erasmus+ osiguravaju se sredstva za potporu uključivanju sudionika s manje mogućnosti.

Kako se prijaviti?

Za sudjelovanje u mobilnosti polaznika obrazovanja odraslih ne možete izravno podnijeti zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava kao fizička osoba. Zahtjeve upućuju organizacije za obrazovanje odraslih, koje odabiru kandidate za razdoblja učenja u inozemstvu.

Odabir polaznika obrazovanja odraslih za aktivnosti mobilnosti trebao bi biti pravedan, uključiv, transparentan i dobro dokumentiran.

Saznajte više

Ako su vam potrebne dodatne informacije o mogućnostima sudjelovanja u mobilnosti koje se pružaju polaznicima obrazovanja odraslih, obratite se nacionalnim agencijama.