Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Täiskasvanud õppijad

Ülevaade

Vähemate võimalustega täiskasvanud õppijate õpirännet võib korraldada nii rühmaviisiliselt kui ka individuaalselt.

Rühm täiskasvanud õppijaid saatvast organisatsioonist saab osaleda teises riigis uuenduslikus õppes, mida korraldab vastuvõttev organisatsioon. Rühmaviisilise õpirände tegevuse sisus tuleks keskenduda täiskasvanud õppijate võtmepädevustele, mis on seotud programmi järgmiste mõõtmetega: kaasamine ja mitmekesisus, digipööre, keskkonnasäästlikkus ja osalus.

Täiskasvanud õppijad saavad välismaal vastuvõtvas organisatsioonis teatava aja jooksul parandada oma teadmisi ja oskusi ka individuaalselt. Igale osalejale tuleb kindlaks määrata individuaalne õppeprogramm, mis võib hõlmata kontaktõpet, töölõppimist, töövarjutamist, vaatlust ja muid innovatiivseid lähenemisviise.

Kestus

Täiskasvanud õppijate rühmaviisiline õpiränne võib kesta 2–30 päeva, rühmas peab olema vähemalt kaks õppijat. See ei sisalda sõiduaega.

Täiskasvanud õppijate individuaalne õpiränne võib kesta kahest päevast ühe kuuni. See ei sisalda sõiduaega.

Tingimused

Selleks et saaksite osaleda programmi Erasmus+ raames täiskasvanud õppijate õpirändes välismaal, peab teie täiskasvanuhariduse organisatsioon taotlema Erasmuse akrediteeringut täiskasvanuhariduse valdkonnas või osalemist lühiajalise õpirände projektis. Mõlemal juhul peavad organisatsioonid järgima õpirändeprojektide kvaliteedistandardeid heade juhtimistavade kohta, pakkudes osalejatele kvaliteeti ja tuge ning jagades programmi tulemusi ja teadmisi selle kohta.

Õppijate individuaalse õpirände korral kirjutate koos oma õppeasutuse ja vastuvõtva organisatsiooniga alla õppelepingule. Selles dokumendis kirjeldatakse teie õpieesmärke, õigusi ja kohustusi ning seda, kuidas välismaal veedetud õppeperioodi ametlikult tunnustatakse.

Rahaline toetus

ELi toetusega kaetakse teie reisi- ja elamiskulud ning seda haldab teie täiskasvanuhariduse organisatsioon. Lisaks pakub programm Erasmus+ vahendeid vähemate võimalustega osalejate kaasamiseks.

Kuidas esitada taotlus?

Täiskasvanud õppijate õpirändes osalemiseks ei saa te taotleda toetust üksikisikuna. Taotluse peab esitama täiskasvanuhariduse organisatsioon, kes valib välja kandidaadid välismaal õppimiseks.

Täiskasvanud õppijate valimine õpirändeks peab olema õiglane, kaasav, läbipaistev ja hästi dokumenteeritud.

Lisateave

Kui vajate täiskasvanud õppijate õpirändes osalemise võimaluste kohta lisateavet, abistavad teid riiklikud bürood.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for adult learners, available for download in all languages from the EU Publications Office.