Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Suaugę besimokantys asmenys

Apžvalga

Vykti į kitą šalį mokymosi tikslais mažiau galimybių turintys suaugę besimokantys asmenys gali ir grupėmis, ir individualiai.

Suaugusių besimokančių asmenų grupė iš siunčiančiosios organizacijos gali kitoje šalyje pasisemti žinių iš priimančios organizacijos organizuojamos novatoriško mokymosi veiklos. Grupinio mobilumo veiklos turinys turėtų būti orientuotas į suaugusių besimokančių asmenų bendruosius gebėjimus arba įtrauktį ir įvairovę, skaitmeninį, aplinkos tvarumą ir dalyvavimo aspektą.

Suaugę besimokantys asmenys praleisti tam tikrą laikotarpį užsienio priimančiojoje organizacijoje ir pagerinti žinias ir įgūdžius gali ir pavieniui. Kiekvienam dalyviui turi būti parengta individuali mokymosi programa, kuri gali apimti kontaktinį mokymąsi, mokymąsi darbo vietoje, darbo stebėjimą, stebėseną ir kitus novatoriškus metodus.

Trukmė

Grupinio suaugusių besimokančių asmenų mobilumo veikla gali trukti nuo dviejų iki trisdešimties dienų. Grupėje turi būti bent du besimokantys asmenys. Kelionės laikas į trukmę neįtraukiamas.

Suaugusių besimokančių asmenų individualaus mobilumo mokymosi tikslais veikla gali trukti nuo dviejų dienų iki vieno mėnesio. Kelionės laikas į trukmę neįtraukiamas.

Sąlygos

Kad galėtumėte dalyvauti suaugusių besimokančių asmenų mobilumo programose užsienyje pagal programą „Erasmus+“, jūsų suaugusiųjų švietimo organizacija turi pateikti prašymą gauti „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo srityje arba dalyvauti trumpalaikiame mobilumo projekte. Abiem atvejais organizacijos turėtų laikytis mobilumo projektų kokybės standartų, susijusių su gerąja valdymo praktika, užtikrinti dalyviams kokybę ir teikti paramą, dalytis rezultatais ir žiniomis apie programą.

Pavienio besimokančio asmens mobilumo atveju asmuo, jo įstaiga ir priimančioji organizacija pasirašo mokymosi susitarimą. Tame dokumente išdėstomi besimokančio asmens mokymosi tikslai, teisės ir pareigos ir nurodoma, kaip mokymosi užsienyje laikotarpis bus pripažintas.

Finansinė parama

Padengti jūsų kelionės ir pragyvenimo išlaidas padeda ES dotacija, kurią administruoja jūsų suaugusiųjų švietimo organizacija. Be to, programa „Erasmus+“ suteikia priemonių mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukčiai remti.

Kaip pateikti paraišką?

Suaugusių besimokančių asmenų mobilumo programoje norintys dalyvauti asmenys negali tiesiogiai prašyti dotacijos kaip individualūs asmenys. Paraiškas turi teikti suaugusiųjų švietimo organizacijos. Jos atrenka kandidatus mokytis užsienyje.

Mobilumo veikloje dalyvausiančių suaugusių besimokančių asmenų atranka turėtų būti sąžininga, įtrauki, skaidri ir tinkamai pagrįsta dokumentais.

Daugiau informacijos

Jei jums reikia daugiau informacijos apie galimybes dalyvauti suaugusių besimokančių asmenų mobilumo veikloje, kreipkitės į nacionalines agentūras.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for adult learners, available for download in all languages from the EU Publications Office.