Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aikuisopiskelijat

Perustiedot

Aikuisopiskelijat voivat osallistua liikkuvuustoimiin yksilöllisesti tai ryhmässä. Tukea on tarjolla sellaisille opiskelijoille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Ryhmä lähettävän organisaation aikuisopiskelijoita voi viettää aikaa toisessa maassa, jotta he voivat hyötyä vastaanottavan organisaation järjestämästä innovatiivisesta oppimisesta. Ryhmäliikkuvuustoimintojen sisällössä olisi keskityttävä aikuisopiskelijoiden avaintaitoihin tai osallisuuteen ja moninaisuuteen, digitaitoihin, ympäristökestävyyteen ja ohjelman osallistaviin ulottuvuuksiin.

Myös yksittäiset aikuisopiskelijat voivat viettää aikaa ulkomailla vastaanottavassa organisaatiossa parantaakseen tietojaan ja taitojaan. Jokaiselle osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma, johon voi sisältyä luokassa tapahtuvaa oppimista, työssäoppimisjaksoja, työelämävarjostusta, tarkkailua ja muita innovatiivisia lähestymistapoja.

Kesto

Aikuisopiskelijaryhmien liikkuvuusjakso kestää 2–30 päivää, ja ryhmässä on oltava vähintään kaksi opiskelijaa. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa jakson kestoon.

Yksittäisten aikuisopiskelijoiden oppimiseen liittyvä liikkuvuusjakso kestää kahdesta päivästä yhteen kuukauteen. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa jakson kestoon.

Edellytykset

Jotta voisit osallistua Erasmus+ -ohjelman kautta aikuisopiskelijoiden liikkuvuusjaksolle ulkomailla, aikuiskoulutusorganisaatiosi on haettava Erasmus-akkreditointia aikuiskoulutuksen alalla tai osallistuttava lyhytkestoiseen liikkuvuushankkeeseen. Kummassakin tapauksessa organisaatioiden on noudatettava liikkuvuushankkeiden laatuvaatimuksia, jotka koskevat hyviä hallintokäytäntöjä, laadukkaiden toimintojen ja tuen tarjoamista osallistujille sekä ohjelmasta ja sen tuloksista tiedottamista.

Jos osallistut liikkuvuusjaksolle yksittäisenä opiskelijana, allekirjoitat opintosopimuksen oman aikuiskoulutusorganisaatiosi ja vastaanottavan organisaation kanssa. Siinä määritellään oppimistavoitteesi, oikeutesi ja vastuusi sekä ulkomaisen opiskelujakson virallinen tunnustaminen.

Taloudellinen tuki

EU:n avustuksella tuetaan matka- ja oleskelukustannuksia. Avustuksia hallinnoi oma aikuiskoulutusorganisaatiosi. Lisäksi Erasmus+ -ohjelma tarjoaa keinoja tukea osallistujia, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Hakeminen

Aikuisopiskelijoiden liikkuvuusjaksolle osallistuva yksityishenkilö ei voi hakea apurahaa suoraan. Aikuiskoulutusorganisaatio laatii hakemukset ja valitsee osallistujat ulkomaisille opiskelujaksoille.

Liikkuvuustoimintoihin osallistuvien aikuisopiskelijoiden valinta on tehtävä oikeudenmukaisella, avoimella, johdonmukaisella ja dokumentoidulla tavalla.

Lisätietoja

Kansallisilta toimistoilta saa lisätietoja mahdollisuuksista osallistua aikuisopiskelijoiden liikkuvuustoimintoihin.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for adult learners, available for download in all languages from the EU Publications Office.