Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Učeči se odrasli

Pregled

Učna mobilnost za učeče se odrasle z manj priložnostmi se lahko organizira v skupini ali individualno.

Skupina učečih se odraslih iz organizacije pošiljateljice lahko nekaj časa preživi v drugi državi, da bi izkoristila inovativno učenje, ki ga organizira organizacija gostiteljica. Vsebina aktivnosti skupinske mobilnosti bi morala biti osredotočena na ključne kompetence učečih se odraslih ali vključevanje in raznolikost, digitalne spretnosti, okoljsko trajnostnost in sodelovalne razsežnosti programa.

Učeči se odrasli se lahko v določenem obdobju učijo v organizaciji gostiteljici v tujini tudi individualno, da bi izboljšali svoje znanje in spretnosti. Individualni učni program je treba opredeliti za vsakega posameznika. Vključuje lahko učenje v razredu, učenje na delovnem mestu, praktično učenje, opazovanje ali druge inovativne pristope.

Trajanje

Skupinska mobilnost učečih se odraslih lahko traja od dva do trideset dni za vsaj dve osebi v skupini. Čas potovanja ni vključen.

Individualna učna mobilnost učečih se odraslih lahko traja od dva dni do enega meseca. Čas potovanja ni vključen.

Pogoji

Če želite sodelovati v mobilnosti za učeče se odrasle v tujini prek programa Erasmus+, mora vaša organizacija za izobraževanje odraslih zaprositi za pridobitev akreditacije Erasmus na področju izobraževanja odraslih ali za sodelovanje v kratkoročnem projektu mobilnosti. V obeh primerih morajo organizacije upoštevati sklop standardov kakovosti za projekte mobilnosti v zvezi z dobrimi praksami upravljanja, ki zagotavljajo kakovost in podporo udeležencem ter deljenje rezultatov in znanja o programu.

V primeru individualne mobilnosti dijakov morate skupaj s svojo ustanovo in organizacijo gostiteljico podpisati učni dogovor. Dogovor določa učne cilje, pravice in dolžnosti udeleženca in način formalnega priznavanja učnega obdobja v tujini.

Finančna podpora

EU krije potne stroške in dnevnice, formalnosti pa uredi vaša organizacija za izobraževanje odraslih. Program Erasmus+ poleg tega zagotavlja sredstva za podporo vključevanju udeležencev z manj priložnostmi.

Prijavni postopek

Za udeležbo v mobilnosti za učeče se odrasle ne morete zaprositi za dotacijo neposredno kot posamezniki. Vlogo morajo oddati organizacije za izobraževanje odraslih, ki tudi izberejo kandidate in kandidatke za učna obdobja v tujini.

Izbor učečih se odraslih za dejavnosti mobilnosti mora biti pravičen, vključujoč, pregleden in dobro dokumentiran.

Več informacij

Za več informacij o možnostih sodelovanja v mobilnosti kot učeči se odrasli se obrnite na nacionalne agencije.