Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Felnőtt tanulók

Áttekintés

A kevesebb lehetőséggel rendelkező felnőtt tanulók tanulási célú mobilitása csoportosan és egyénileg is megszervezhető.

A küldő szervezet/intézmény felnőtt tanulóinak egy csoportja egy másik országban tölthet időt, hogy éljen a fogadó szervezet/intézmény által szervezett innovatív tanulás előnyeivel. Tartalmát illetően a csoportos mobilitási tevékenységnek a felnőtt tanulók kulcskompetenciáira vagy a befogadásra és sokszínűségre, a digitális és környezeti fenntarthatóságra, valamint a program részvételi dimenzióira kell összpontosítania.

A felnőtt tanulók egyénileg is tölthetnek bizonyos időt külföldön egy fogadó szervezetnél, hogy fejlesszék tudásukat és készségeiket. Minden résztvevő számára egyéni tanulási programot kell meghatározni, amely állhat tantermi vagy munkaalapú tanulásból, szakmai látogatásból, megfigyelésből, illetve más innovatív módszereket is tartalmazhat.

Időtartam

A felnőtt tanulók csoportos mobilitása két naptól harminc napig tarthat, és egy csoportnak legalább két tanulóból kell állnia. A mobilitás időtartamába nem számít bele az utazással töltött idő.

A felnőtt tanulók egyéni mobilitása két naptól egy hónapig tarthat. A mobilitás időtartamába nem számít bele az utazással töltött idő.

Feltételek

Ahhoz, hogy Ön az Erasmus+ program keretében felnőtt tanulók külföldi mobilitásában vehessen részt, a felnőttoktatási szervezetnek, ahol tanul, Erasmus-akkreditációval kell rendelkeznie vagy rövid távú mobilitási projektben kell részt vennie. A részt vevő szervezeteknek mindkét esetben be kell tartaniuk a mobilitási projektekre vonatkozó minőségbiztosítási normákat, azaz a bevált irányítási módszerekre, a résztvevők támogatásának és a tanulási tevékenység színvonalának biztosítására, valamint a programmal kapcsolatos eredmények és ismeretek megosztására vonatkozó előírásokat.

Egyéni tanulói mobilitás esetében a tanulónak, a küldő intézménynek és a fogadó szervezetnek is tanulmányi megállapodást kell kötnie. Ez a dokumentum rögzíti, hogy a tanulónak milyen tanulási célokat kell elérnie a mobilitási időszak során, továbbá hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak, illetve hogy milyen módon kerül majd sor a külföldi tanulmányi időszak elismerésére.

Pénzügyi támogatás

Az uniós támogatás a tanuló utazási és megélhetési költségeit fedezi. A támogatást a felnőttoktatási szervezet kezeli. Ezenfelül az Erasmus+ program lehetővé teszi olyan érdeklődők részvételének támogatását, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek.

Pályázati tudnivalók

Nem lehet magánszemélyként közvetlenül támogatásra pályázni felnőtt tanulói mobilitásra. Csakis a felnőttoktatási szervezetek pályázhatnak, és ők választják ki a külföldi tanulásban részt vevő jelölteket.

A mobilitási tevékenységekben történő részvételre a méltányosság, az inkluzivitás és az átláthatóság jegyében kell kiválasztani a felnőtt tanulókat, és a kiválasztási eljárást megfelelően dokumentálni kell.

További információk

Ha további információkra van szüksége a felnőtt tanulói mobilitásban való részvétel lehetőségeiről, forduljon a nemzeti irodákhoz.