Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Dopad pandemie koronaviru

Tyto stránky jsou určeny studentům, žákům, dobrovolníkům a dalším účastníkům programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Najdete zde informace o tom, jaký vliv má pandemie koronaviru na naše aktivity, co se změnilo a kam se můžete obrátit o pomoc.

Pandemie COVID-19 má negativní vliv na probíhající i plánované aktivity v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Naše opatření v reakci na krizi

Evropská komise se zejména snaží zaručit bezpečnost a ochranu všech účastníků programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity při plném respektování všech opatření přijatých na vnitrostátní úrovni. Komise se snaží pomoci příjemcům, studentům, žákům, dobrovolníkům a dalším účastníkům těchto programů zvládnout následky krize.

I nadále bude přizpůsobovat svá opatření vývoji této bezprecedentní situace. Ve spolupráci s národními agenturami programu Erasmus+ a Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) se bude Komise snažit v případě potřeby vyjasnit a zjednodušit uplatňování příslušných předpisů a postupů.

Zveřejnění mimořádných výzev

Dne 25. srpna 2020 byly zveřejněny dvě mimořádné výzvy programu Erasmus+ k předkládání návrhů na podporu připravenosti na digitální vzdělávání a tvůrčích dovedností. Každá z těchto výzev nabízí 100 milionů eur na boj proti epidemii koronaviru.

  • Výzva „připravenost na digitální vzdělávání“ je určena na podporu projektů v oblasti školního vzdělávání, odborné přípravy a vysokoškolského vzdělávání. Účelem je zlepšit online, distanční a kombinovanou výuku (včetně podpory učitelů a školitelů) a zachovat inkluzivní povahu příležitostí v oblasti digitálního vzdělávání.
  • Výzva „partnerství pro tvořivost“ je určena na podporu projektů v oblasti práce s mládeží, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých. Účelem je rozvíjet dovednosti a kompetence, které podporují tvořivost a zlepšují kvalitu, inovace a uznání práce s mládeží.

Obě výzvy pomohou propojit vzdělávací a mládežnické organizace s organizacemi působícími v kultuře a tvůrčím odvětví.

Lhůta pro podání přihlášky je 29. října 2020. Zainteresované organizace se mohou obrátit na národní agenturu programu Erasmus+ v jejich zemi.

Další informace a vysvětlení výzev najdete v druhé opravě příručky k programu Erasmus na rok 2020.

Dotazníky z května 2020

Evropská komise uspořádala dva průzkumy a shromáždila názory účastníků a institucí vysokoškolského vzdělávání ohledně toho, jak pandemie COVID-19 ovlivnila průběh jejich projektů a další aktivity.

Výsledky průzkumu iniciativy „Evropské univerzity“ (anglicky)

Výsledky průzkumu vzdělávací mobility (anglicky)

Časté otázky

Na koho se mohou obrátit s dotazy ohledně dopadu pandemie COVID-19 na aktivity programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity?

Jednotliví účastníci

Studentiučitelémladí lidépracovníci s mládežídobrovolníci apod., kteří se potýkají s potížemi, by se měli obrátit na svou domovskou instituci nebo organizaci. Ty by měly s účastníky projektů aktivně komunikovat i v případě, že jsou jejich prostory zavřené.

Vezměte prosím na vědomí, že odpověď na dotazy týkající se finančních záležitostí (náhrady, způsobilost nákladů, podmínky pro granty apod.) může kvůli omezenému přístupu do řady institucí a organizací zabrat více času.

Další dotazy od účastníků

Přijímající organizace

Univerzityškolymládežnické organizace apod. by se měly obrátit na agenturu, která jejich projekt financovala:

  • národní agenturu ve své domovské zemi – u většiny akcí v rámci programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Národní agentury se nacházejí ve všech členských státech EU a také na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Severní Makedonii, Spojeném království a Turecku.
  • Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) – u centralizovaných akcí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, jako je společné magisterské studium Erasmus Mundus, Jean Monnet, Evropské univerzity, střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání, budování kapacit, týmy evropské mládeže nebo dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou.

Další dotazy od organizací

Další partneři projektu

Partneři projektu, kteří nejsou příjemci projektu (univerzity, školy, mládežnické organizace atd.), se mohou obrátit na koordinátora jejich projektu (příjemci projektu).

Viz také

Infopřehled: praktické rady pro účastníky

Širší dopad

Informace o opatřeních Evropské komise v reakci na pandemii koronaviru

Related news

Zveřejněno: 

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Two new calls launched on 25 August 2020 each providing €100 million to respond to the educational challenges resulting from the COVID-19 pandemic.
Zveřejněno: 

Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended

As a result of difficulties experienced by applicants due to the coronavirus outbreak, the deadlines for submission of applications to the actions below have been extended
Zveřejněno: 

Coronavirus: Consequences for Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities

We are applying the maximum flexibility we can in the implementation of the programme, within the limits of the applicable legal framework.