Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vuxenutbildning

All icke yrkesinriktad vuxenutbildning i form av formellt, icke-formellt eller informell lärande (beträffande yrkesinriktad fortbildning, se ”Yrkesutbildning”).

Subscribe to Personal inom vuxenutbildning