Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vuxenutbildning

All icke yrkesinriktad vuxenutbildning i form av formellt, icke-formellt eller informell lärande (beträffande yrkesinriktad fortbildning, se ”Yrkesutbildning”).

Vuxenstuderande

Vuxen person som efter slutförd eller avslutad grundläggande utbildning återvänder till någon form av formell, icke-formell eller informell fortbildning som inte är yrkesinriktad.

En Erasmusackreditering är ett verktyg för organisationer inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning som vill skapa gränsöverskridande utbyten och samarbeten. Tilldelningen av en Erasmusackreditering bekräftar att den sökande har upprättat en plan för att genomföra mobilitetsverksamhet av hög kvalitet som del i en mer omfattande satsning för att utveckla sin organisation. Denna plan är en Erasmusplan och är central i ansökan om Erasmusackreditering.

Subscribe to Personal inom vuxenutbildning