Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denna insats stöder anordnare av vuxenutbildning och andra organisationer som är verksamma inom vuxenutbildning som vill anordna mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte för studerande och personal inom vuxenutbildning.

Programmet stöder många olika typer av verksamhet, bland annat jobbskuggning och fortbildning för personal, mobilitetsverksamhet för grupper av vuxenstuderande med begränsade möjligheter (särskilt lågutbildade vuxenstuderande), inbjudna experter och andra verksamheter enligt vad som anges nedan.

Vuxenutbildning

All icke yrkesinriktad vuxenutbildning i form av formellt, icke-formellt eller informell lärande (beträffande yrkesinriktad fortbildning, se ”Yrkesutbildning”).

En Erasmusackreditering är ett verktyg för organisationer inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning som vill skapa gränsöverskridande utbyten och samarbeten. Tilldelningen av en Erasmusackreditering bekräftar att den sökande har upprättat en plan för att genomföra mobilitetsverksamhet av hög kvalitet som del i en mer omfattande satsning för att utveckla sin organisation. Denna plan är en Erasmusplan och är central i ansökan om Erasmusackreditering.

Subscribe to Personal inom vuxenutbildning