Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pagal šį veiksmą remiami suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai ir kitos suaugusiųjų švietimo srityje veikiančios organizacijos, norinčios organizuoti suaugusiųjų švietimo srities besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais veiklą.

Remiama įvairi veikla, įskaitant darbo stebėjimą ir darbuotojų profesinio tobulėjimo kursus, mažiau galimybių turinčių suaugusių besimokančiųjų (visų pirma žemos kvalifikacijos suaugusių besimokančių asmenų) individualų ir grupinį mobilumą, kviestinių ekspertų ir kitą veiklą, kaip paaiškinta toliau.

„Erasmus“ akreditacija – profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigoms, norinčioms dalyvauti tarpvalstybinių mainų ir bendradarbiavimo veikloje, skirta priemonė. „Erasmus“ akreditacija patvirtinama, kad pareiškėjas parengė kokybiškos mobilumo veiklos įgyvendinimo planą, kuris yra platesnio masto organizacijos plėtros pastangų dalis. Šis „Erasmus“ planu vadinamas planas yra svarbi paraiškos dėl „Erasmus“ akreditacijos dalis.

Subscribe to Suaugusiųjų švietimo darbuotojai