Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Suaugusiųjų švietimas

Visų formų neprofesinis suaugusiųjų švietimas (formaliojo, neformaliojo arba savaiminio mokymosi pobūdžio) (tęstinio profesinio mokymo sąvoką žr. Profesinis mokymas).

Suaugęs besimokantis asmuo

Pirminio švietimo ar mokymo programą užbaigęs ar jos nebaigęs asmuo, kuris sugrįžta į tam tikrų formų tęstinio (formaliojo, neformaliojo ar savaiminio) mokymosi sistemą.

„Erasmus“ akreditacija – profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigoms, norinčioms dalyvauti tarpvalstybinių mainų ir bendradarbiavimo veikloje, skirta priemonė. „Erasmus“ akreditacija patvirtinama, kad pareiškėjas parengė kokybiškos mobilumo veiklos įgyvendinimo planą, kuris yra platesnio masto organizacijos plėtros pastangų dalis. Šis „Erasmus“ planu vadinamas planas yra svarbi paraiškos dėl „Erasmus“ akreditacijos dalis.

Subscribe to Suaugusiųjų švietimo darbuotojai