Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Dette tiltag støtter udbydere af voksenuddannelse og andre organisationer inden for voksenuddannelse, der ønsker at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter for voksenstuderende og personale på voksenuddannelser.

Der ydes støtte til en lang række aktiviteter, herunder job shadowing og faglige efteruddannelseskurser for personale, individuel mobilitet og gruppemobilitet for voksenstuderende med færre muligheder (navnlig lavt uddannede voksenstuderende), indbudte eksperter og andre aktiviteter som beskrevet nedenfor.

Voksenuddannelse

Alle former for voksenuddannelse, der ikke er erhvervsuddannelse, uanset om der er tale om uddannelse af formel, ikkeformel eller uformel karakter (med hensyn til videreuddannelse inden for erhvervsuddannelse, se "Erhvervsuddannelse").

Erasmus-akkreditering er et redskab for organisationer, der tilbyder erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og voksenuddannelse, og som ønsker at åbne op for udveksling og samarbejde på tværs af grænserne. Tildeling af Erasmus-akkrediteringen bekræfter, at den pågældende ansøger har udarbejdet en plan for gennemførelse af mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet som led i en større indsats for at udvikle tilrettelæggelsen heraf. Denne plan kaldes en Erasmus-plan, og den udgør en vigtig del af ansøgningen om Erasmus-akkreditering.

Subscribe to Voksenuddannelsespersonale