Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Voksenuddannelse

Alle former for voksenuddannelse, der ikke er erhvervsuddannelse, uanset om der er tale om uddannelse af formel, ikkeformel eller uformel karakter (med hensyn til videreuddannelse inden for erhvervsuddannelse, se "Erhvervsuddannelse").

Voksenstuderende

En voksen person, som har afsluttet eller som ikke længere følger et grunduddannelsesforløb, og som vender tilbage til en form for videreuddannelse, som ikke er erhvervsuddannelse (formel, ikkeformel eller uformel).

Erasmus-akkreditering er et redskab for organisationer, der tilbyder erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og voksenuddannelse, og som ønsker at åbne op for udveksling og samarbejde på tværs af grænserne. Tildeling af Erasmus-akkrediteringen bekræfter, at den pågældende ansøger har udarbejdet en plan for gennemførelse af mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet som led i en større indsats for at udvikle tilrettelæggelsen heraf. Denne plan kaldes en Erasmus-plan, og den udgør en vigtig del af ansøgningen om Erasmus-akkreditering.

Subscribe to Voksenuddannelsespersonale