Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tato akce podporuje poskytovatele vzdělávání dospělých a další organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých, které chtějí organizovat aktivity v oblasti vzdělávací mobility pro dospělé účastníky vzdělávání a pedagogické pracovníky.

Je podporována široká škála aktivit, včetně stínování na pracovišti a kurzů profesního rozvoje pro pracovníky, individuální a skupinové mobility dospělých účastníků vzdělávání s omezenými příležitostmi (zejména dospělých účastníků vzdělávání s nízkou kvalifikací), hostujících odborníků a dalších aktivit, jak je vysvětleno níže.

Vzdělávání dospělých

Všechny formy všeobecného vzdělávání dospělých, ať již formální, neformální či informální povahy (další odborné vzdělávání viz heslo „odborné vzdělávání a příprava“).

Akreditace Erasmus představuje nástroj pro organizace v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání, které se chtějí zapojit do výměny a spolupráce mezi různými zeměmi. Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že žadatel sestavil plán pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace. Tento plán se nazývá Plán Erasmus a je to významná součást žádosti o akreditaci Erasmus.

Subscribe to Mobilita zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých