Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vzdělávání dospělých

Všechny formy všeobecného vzdělávání dospělých, ať již formální, neformální či informální povahy (další odborné vzdělávání viz heslo „odborné vzdělávání a příprava“).

Dospělý účastník vzdělávání

Jakákoli dospělá osoba, která se poté, co ukončila počáteční vzdělávání nebo odbornou přípravu, nebo která se již neúčastní počátečního vzdělávání a odborné přípravy, vrací k nějaké formě dalšího všeobecného vzdělávání (formálního, neformálního nebo informálního).

Akreditace Erasmus představuje nástroj pro organizace v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání, které se chtějí zapojit do výměny a spolupráce mezi různými zeměmi. Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že žadatel sestavil plán pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace. Tento plán se nazývá Plán Erasmus a je to významná součást žádosti o akreditaci Erasmus.

Subscribe to Mobilita zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých