Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vzdělávání dospělých

Všechny formy všeobecného vzdělávání dospělých, ať již formální, neformální či informální povahy (další odborné vzdělávání viz „odborné vzdělávání a příprava“).

Subscribe to Mobilita zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých