Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

 С настоящото действие се подкрепят доставчиците на образование за възрастни и други организации, чиято дейност е свързана с областта на образованието за възрастни, които възнамеряват да организират дейности за образователна мобилност за възрастни учещи и персонал в образованието за възрастни.

образование за възрастни

Всички форми на образование за възрастни, които не са с професионална насоченост, независимо дали са с формален, неформален или информален характер (относно продължаващото професионално обучение вж. „ПОО“).

Възрастен учещ

Всеки възрастен, завършил своето първоначално образование или обучение или неучастващ в първоначално образование или обучение, който взема участие в някаква форма на продължаващо обучение без професионална насоченост (формално, неформално или информално).

Акредитацията по програмата „Еразъм“ е инструмент за организации в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), училищното образование и образованието за възрастни, които желаят да се отворят за трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация по програмата „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност в рамките на по-обхватно усилие за развитие на собствената организация.

Subscribe to Служители в областта на образованието за възрастни