Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Educația adulților

Orice formă de învățământ nonprofesional pentru adulți, indiferent dacă aceasta are un caracter formal, nonformal sau informal (pentru formarea profesională continuă, consultați definiția „EFP”).

Cursant adult

Orice persoană care, după ce și-a încheiat ciclul de educație sau formare inițială sau nu mai este implicată în acesta, revine la unele forme de învățare continuă fără scop profesional (formală, nonformală sau informală).

Acreditarea Erasmus este un instrument destinat organizațiilor din domeniul educației și formării profesionale (EFP), al educației școlare și al educației adulților care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier. Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că solicitantul a elaborat un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, ca parte a unui efort mai amplu de a-și dezvolta organizația. Acest plan, denumit „planul Erasmus”, reprezintă o parte esențială a cererii de acreditare Erasmus.

Subscribe to Personal din învățământul pentru adulți