Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vzdelávanie dospelých

Všetky formy vzdelávania dospelých iné ako odborné, či už formálnej, neformálnej alebo informálnej povahy (informácie o ďalšej odbornej príprave pozri v časti o OVP).

Vzdelávajúci sa dospelý

Každý dospelý, ktorý dokončil alebo už neabsolvuje počiatočné vzdelávanie či odbornú prípravu, vracajúci sa k určitým formám ďalšieho vzdelávania iného ako odborného (formálneho, neformálneho, informálneho).

Akreditácia na Erasmus je nástrojom pre organizácie pôsobiace v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy (OVP), školského vzdelávania a vzdelávania dospelých, ktoré sa chcú otvoriť možnostiam cezhraničnej výmeny a spolupráce. Udelením akreditácie na Erasmus sa potvrdzuje, že žiadateľ vypracoval plán vykonávania realizácie vysokokvalitných aktivít v rámci mobility ako súčasť širšieho úsilia rozvinúť svoju organizáciu. Tento plán sa nazýva plán pre Erasmus a je kľúčovou súčasťou žiadosti o akreditáciu na Erasmus.

Subscribe to Pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých