Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Edukazzjoni għall-Adulti

Il-forom kollha ta’ edukazzjoni għall-adulti mhux vokazzjonali, kemm jekk ta’ natura formali, mhux formali jew informali (għal taħriġ vokazzjonali kontinwu ara “VET”).

Student adult

Kwalunkwe adult li jkun lesta jew li ma jkunx għadu involut f’edukazzjoni jew taħriġ inizjali, li jirritorna għal xi forom ta’ apprendiment kontinwu mhux vokazzjonali (formali, mhux formali jew informali).

L-akkreditazzjoni tal-Erasmus hija għodda għall-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET), l-edukazzjoni skolastika u l-edukazzjoni għall-adulti li jridu jinfetħu għall-iskambju u l-kooperazzjoni transfruntiera. L-għoti tal-akkreditazzjoni tal-Erasmus jikkonferma li l-applikant ikun stabbilixxa pjan sabiex jimplimenta attivitajiet ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja bħala parti minn sforz usa’ sabiex jiżviluppa l-organizzazzjoni tiegħu. Dan il-pjan jissejjaħ Pjan Erasmus u huwa parti ewlenija mill-applikazzjoni għal akkreditazzjoni tal-Erasmus.

Subscribe to Persunal tal-edukazzjoni tal-adulti