Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pieaugušo izglītība

Visu veidu pieaugušo izglītība, kas nav arodizglītība, — formālā, neformālā vai ikdienējā (attiecībā uz turpmāko profesionālo apmācību sk. “PIA”).

Pieaugušo izglītības apguvējs

Jebkurš pieaugušais, kurš, iepriekš ieguvis vai pārtraucis sākotnējo izglītību vai apmācību, atsāk apgūt jebkāda veida tālākizglītību (formālu, neformālu vai ikdienēju), kas nav arodizglītība.

“Erasmus” akreditācija ir rīks, kas paredzēts tām profesionālās izglītības un apmācības (PIA), skolu izglītības un pieaugušo izglītības organizācijām, kuras vēlas iesaistīties pārrobežu apmaiņā un sadarbībā. “Erasmus” akreditācijas piešķiršana apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir sagatavojis plānu, kā īstenot augstas kvalitātes mobilitātes darbības kā daļu no plašākiem centieniem nodrošināt savas organizācijas attīstību. Šo plānu sauc par “Erasmus” plānu, un tas ir svarīgs “Erasmus” akreditācijas pieteikuma elements.

Subscribe to Pieaugušo izglītības darbinieki