Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šis pasākums atbalsta pieaugošo izglītības nodrošinātājus un citas organizācijas, kuras strādā pieaugošo izglītības jomā un kuras vēlas organizēt mācību mobilitātes darbības pieaugušo izglītības apguvējiem un personālam.

Tiek atbalstīts plašs darbību loks, tostarp “ēnošana” darbā un profesionālās attīstības kursi personālam, individuālu pieaugušo izglītības apguvēju, kuriem ir mazāk iespēju (jo īpaši mazkvalificētu pieaugušo izglītības apguvēju), un viņu grupu mobilitāte, ekspertu uzaicināšana un citas turpmāk izklāstītās darbības.

“Erasmus” akreditācija ir rīks, kas paredzēts tām profesionālās izglītības un apmācības (PIA), skolu izglītības un pieaugušo izglītības organizācijām, kuras vēlas iesaistīties pārrobežu apmaiņā un sadarbībā. “Erasmus” akreditācijas piešķiršana apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir sagatavojis plānu, kā īstenot augstas kvalitātes mobilitātes darbības kā daļu no plašākiem centieniem nodrošināt savas organizācijas attīstību. Šo plānu sauc par “Erasmus” plānu, un tas ir svarīgs “Erasmus” akreditācijas pieteikuma elements.

Subscribe to Pieaugušo izglītības darbinieki