Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta ukrep podpira ponudnike izobraževanja odraslih in druge organizacije, aktivne na področju izobraževanja odraslih, ki želijo organizirati aktivnosti učne mobilnosti za učeče se odrasle in osebje v izobraževanju odraslih.

Podprte so številne aktivnosti, vključno s sledenjem na delovnem mestu in programi poklicnega razvoja za osebje, individualno in skupinsko mobilnostjo za učeče se odrasle z manj priložnostmi (zlasti nizkokvalificirane učeče se odrasle), povabljenimi strokovnjaki in drugimi aktivnostmi, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. Podelitev akreditacije Erasmus potrjuje, da je prijavitelj pripravil načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Ta načrt se imenuje načrt Erasmus in je ključni del prijave za akreditacijo Erasmus.

Subscribe to Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih